மீட்பர் மரித்த குருசண்டை – Meetpar Mariththa Kurusandai

மீட்பர் மரித்த குருசண்டை – Meetpar Mariththa Kurusandai

1. மீட்பர் மரித்த குருசண்டை
நான் ஜெபித்த ஸ்தலத்தண்டை
இரத்தத்தால் மன்னிப்படைந்தேன்
மீட்பருக்கு மகிமை!

பல்லவி

மீட்பருக்கு மகிமை!
மீட்பருக்கு மகிமை
இப்போ என் உள்ளம் மாறிற்று
மீட்பருக்கு மகிமை!

2. ஆச்சரியமாய் உள்ளம் மாறிற்று
இயேசுவின் மாளிகை ஆயிற்று
சிலுவையண்டை உண்டாயிற்று
மீட்பருக்கு மகிமை! – மீட்ப

3. பாவம் போக்கும் மகத்வ நதி!
என்னை சொஸ்தம் செய்த நதி
இயேசுவாலடைந்தேன் இந்த ஸ்திதி
மீட்பருக்கு மகிமை! – மீட்ப

4. இந்த ஜீவ ஊற்றண்டை வா
மீட்பருக்குன் இதயத்தை தா;
மூழ்கி உன் பாவத்தைப் போக்க வா
மீட்பருக்கு மகிமை! – மீட்ப

Meetpar Mariththa Kurusandai song lyrics in English

1.Meetpar Mariththa Kurusandai
Naan Jebitha Sthalathandai
Raththathaal Mannippadainthean
Meetparukku Magimai

Meetparukku Magimai
Meetparukku Magimai
Ippo En Ullam Maarittu
Meetparukku Magimai

2.Aatchariyamaai Ullam Maarittu
Yesuvin Maaligai Aaittu
Siluvaiyandai Undaaittu
Meetparukku Magimai

3.Paavam Pokkum Makathva Nathi
Ennai Sthstham Seitha Nathi
Yesuvaladainthean Intha Sthithi
Meetparukku Magimai

4.Intha Jeeva Ootrandai Vaa
Meetparukkul Idhayaththai Thaa
Moolgi Un Paavaththai Pokka vaa
Meetparukku Magimai

Disclaimer : " The Lyrics are the property and Copyright of the Original Owners, Lyrics here are For Personal and Educational Purpose only! Thanks."
1 Comment

   Leave a reply

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Christian music inspires and comforts believers globally, blending biblical truths with beautiful melodies and meaningful lyrics. This article explores uplifting Christian song lyrics that nurture faith and bring hope in challenging times.

   Disclosures

   Follow Us!

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo