ஓ சிறு நகர் பெத்லகேம் – Oh Siru Nagar Bethlehem

ஓ சிறு நகர் பெத்லகேம் – Oh Siru Nagar Bethlehem

1. ஓ! சிறு நகர் பெத்லகேம்
உன் அமைதி என்னே!
ஆழ்ந்து நித்திரை நீ செய்கையில்
விண்மீன்கள் மறையும்;
நின் இருண்ட வீதிகளில்
நித்திய ஒளி வீசும்;
பல்லாண்டின் பயம் நம்பிக்கை,
பூர்த்தி நின்னிலின்று

2. ஓ! காலை வெள்ளிகள் கூறீர்
விசுத்த ஜென்மத்தை;
துதிகள் பாடீர் தேவர்க்கே;
பாரில் சமாதானம்!
மரியாளிடம் பிறந்தார்
கிறிஸ்து இரட்சகர்!
மக்களுறங்க தூதர்கள்
தேவன்பை வியந்தார்

3. இவ்வற்புத ஈவை யீந்தார்
அமைதியாகவே!
தேவன் மனிதருள்ளத்தில்
வானாசி பகர்ந்தார்
அவர் வருகை அறியார்
சாந்த மற்றோர் யாரும்;
பணி வுள்ளோரிடம் கிறிஸ்து
வந்து வசிப்பாரே!

4. ஓ! பெத்லகேமின் பாலனே!
இறங்கும் எம்மண்டை,
பாவம் போக்கி எம்மில் வந்து,
ஜென்மித்திடும் இன்றே;
தூதர் இம்மா நற்செய்தியை,
கூறயாம் கேட்கிறோம்;
ஓ! எம்மிடம் தங்க வாரும்
கர்த்தா, இம்மானுவேல்!

1.Oh Siru Nagar Bethleham
Un Amaithi Ennae
Aalnthu Niththirai Nee seikaiyil
Vin meenkal maraiyum
Nin Irunda Veethikalil
Niththiya Oli veesum
Pallandin Payam Nambikkai
Poorthi Ninnilintru

2.Oh Kaalai Vellikal Kooreer
Visuththa Jenmaththai
Thuthikal Padeer Devarkkae
Paaril samaathanam
Mariyalidam Piranthaar
Kiristhu Ratchakar
Makkalurunga Thootharkal
Devanbai Viyanthaar

3.Evvarputha Eevai Eeinthaar
Amaithiyakavae
Devan Manitharullaththil
Vaanaasi Pagarnthaar
Avar Varugai Ariyaar
Santha Mattor Yaarum
Pani ulloridam Kiristhu
Vanthu Vasipparae

4.Oh! Bethlehamin Paalanae
Erangum Emmandai
Paavam Pokki Emmil Vanthu
Jenmithtidum Inrae
Thuthar Imma Narseithiyai
Koorayaam Keatkirom
Oh Emmidam Thanga Vaarum
Karththa Immanuvel

1 Comment

   Leave a reply

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Christian music has long been a powerful source of inspiration, comfort, and encouragement for believers around the world. Rooted in biblical truths and themes, Christian songs offer a unique blend of beautiful melodies and meaningful lyrics that touch the hearts of listeners. In this article, we will explore some of the most uplifting Christian song lyrics that continue to resonate with people, nurturing their faith and bringing hope in challenging times.

   Disclosures

   Follow Us!

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo