ஓ இயேசுவே என் பாவஞ் சுமந்தோரே – Oh Yesuvae En Paavam Sumanthaarae

ஓ இயேசுவே என் பாவஞ் சுமந்தோரே – Oh Yesuvae En Paavam Sumanthaarae

1. ஓ இயேசுவே என் பாவஞ் சுமந்தோரே!
உம்மைத் தேடி ஆத்மம் தவிக்குதே;
மான் நீரோடை தேடி அலையுமாப்போல்
என் உள்ளமும் உம்மைத் தேடுதே தேவனே!

பல்லவி

பாதம் பணிகிறேன்
யாவையும் தாறேன்
நிலைத்துப் போர் செய்ய
என் நேச மீட்பர்க்காய்

2. தேவாவியே! உம் வல்லமையினாலே
பாவம் சுயம் அகந்தையும் கொல்லும்!
என்னுள்ளத்தின் துர் ஆசைகளை நீக்கும்
உமதாலயமாய் என்னுள்ளம் நீர் ஆளும்! – பாதம்

3. உம்மினின்று என்னைப் பிரித்த பாவம்
துக்கத்துடன் நான் வெறுத்து வாறேன்;
என் உள்ளத்தின் இருளை நீர் சிந்திய
உம் இரத்தத்தால் இப்போ சுத்திகரியுமேன் – பாதம்

4. என் நேசரே! நீர் வானாசனம் விட்டீர்!
என் உள்ளத்தில் என்றும் அரசாளும்!
வாஞ்சையுடன் உம்மைத்தேடி நான் இதோ
என் சஞ்சலம் நீங்கக் காத்து ஜெபிக்கிறேன்! – பாதம்

Oh Yesuvae En Paavam Sumanthaarae song lyrics in english 

1. Oh Yesuvae En Paavam Sumanthaarae
Ummai Theadi Aathmam Thavikkuthae
Maan Neerodai Theadi Alaiyumaappol
En Ullamum Ummai Theaduthae Devanae

Paatham Panikirean
Yaavaiyum Thaarean
Nilaiththu Por seiya
En Nesa Meetparkaai

2.Devaviyae Um Vallamaiyilanae
Paavam Suyam Aganthaiyum Kollum
Ennullaththin Thur Aasaikalai Neekkum
Umathaalayamaai Ennullam Neer Aalum

3.Umminintru Ennai Piriththa Paavam
Thukkaththudan Naan Veruththu Vaaraen
En Ullaththin Irulai Neer Sinthiya
Um Raththathaal Ippo Suththikariyumean

4.En Neasarae Naar Vaanaasanam Vitteer
En Ullaththil Entrum Arasaalum
Vaanjaiyudan Ummai Theadi Naan Idho
En Sanjalam Neega Kaaththu Jebikirean

We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Christian music has long been a powerful source of inspiration, comfort, and encouragement for believers around the world. Rooted in biblical truths and themes, Christian songs offer a unique blend of beautiful melodies and meaningful lyrics that touch the hearts of listeners. In this article, we will explore some of the most uplifting Christian song lyrics that continue to resonate with people, nurturing their faith and bringing hope in challenging times.

   Disclosures

   Follow Us!

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo