ஒப்பில்லா திரு இரா – Oppilla Thiru Ira Lyrics

ஒப்பில்லா திரு இரா – Oppilla Thiru Ira Lyrics 

1. ஒப்பில்லா – திரு இரா!
இதில் தான் மா பிதா
ஏக மைந்தனை லோகத்துக்கு
மீட்பராக அனுப்பினது
அன்பின் அதிசயமாம்
அன்பின் அதிசயமாம்.

2.ஒப்பில்லா – திரு இரா!
யாவையும் ஆளும் மா
தெய்வ மைந்தனார் பாவிகளை
மீட்டுவிண்ணுக்குயர்ந்த தம்மை
எத்தனை தாழ்த்துகிறார்
எத்தனை தாழ்த்துகிறார்.

3.ஒப்பில்லா – திரு இரா!
ஜென்மித்தார் மேசியா
தெய்வ தூதரின் சேனைகளை
நாமும் சேர்ந்து, பராபரனை
பூரிப்பாய் ஸ்தோத்திரிப்போம்
பூரிப்பாய் ஸ்தோத்திரிப்போம்.

Oppilla Thiru Ira Lyrics in English 

1.Oppilla Thiru Era
Eethil Thaan Maa Pitha
Yega Mainthanai Lokathuku
Meetparaha Anupinathu
Anbin Athisayamaam
Anbin Athisayamaam

2.Opilla Thiru Era
Yaavaiyum Aalum Maa
Deiva Mainthanaar Paavikalai
Meettu Vinnuku Uyarntha Thammai
Eththanai Thaazhthukiraar
Eththanai Thaazhthukiraar

3.Opilla Thiru Era
Jenmithaar Measiya
Deiva Thootharin Senaikalai
Naamum Sernthu paraparanai
Poorippaai Sthotharippom
Poorippaai Sthotharippom

1 Comment

   Leave a reply

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Christian music has long been a powerful source of inspiration, comfort, and encouragement for believers around the world. Rooted in biblical truths and themes, Christian songs offer a unique blend of beautiful melodies and meaningful lyrics that touch the hearts of listeners. In this article, we will explore some of the most uplifting Christian song lyrics that continue to resonate with people, nurturing their faith and bringing hope in challenging times.

   Disclosures

   Follow Us!

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo