பாவத்தினின்று நீ விடுவிப்பாயா – Paavathinnitru Nee Viduvippaaya

பாவத்தினின்று நீ விடுவிப்பாயா – Paavathinnitru Nee Viduvippaaya 

1. பாவத்தினின்று நீ விடுவிப்பாயா?
உண்டு வல்லமை உதிரத்திலே
தீமையின் மேல் நீ ஜெயம் கொள்வாயோ?
இரத்தத்திலுண்டு வல்லமை

பல்லவி

வல்லமை உண்டு உண்டு அற்புத வல்லமை
இயேசுவின் இரத்தத்தால்
வல்லமை உண்டு உண்டு அற்புத வல்லமை
ஆட்டுக்குட்டியின் இரத்தத்தினால்

2. கர்வம் இச்சையினின்று விடுவிப்பாயோ?
உண்டு வல்லமை உதிரத்திலே
கல்வாரி அலையில் கழுவ வாராயோ
இரத்தத்திலுண்டு வல்லமை

3. வெண்பனியிலும் ஆம் நீ வெண்மையாவாய்
உண்டு வல்லமை உதிரத்திலே
ஜீவ அலையால் பாவக்கறைபோம்
இரத்தத்திலுண்டு வல்லமை

4. இயேசு இராஜாவை நீ சேவிப்பாயா?
உண்டு வல்லமை உதிரத்திலே
தினம் துதிபாட ஜீவிப்பாயா?
இரத்தத்திலுண்டு வல்லமை

Paavathinnitru Nee Viduvippaaya song lyrics in english

Paavathinnitru Nee Viduvippaaya?
Undu Vallamai uthiraththilae
Theemaiyin Mael Nee Jeyam Kolvaayo
Raththathilundu Vallamai

Vallamai undu undu arputha vallmai
Yesuvin Raththathaal
Vallamai undu undu arputha vallmai
Aattukuttiyin Raththathinaal

Karvam Itchiyinintru Viduvippaayo?
Undu Vallamai uthiraththilae
Kalvaari Alaiyil Kazhuva Vaaraayo
Raththathilundu Vallamai

Venpaniyilum Aam Nee Venmaiyaavaai
Undu Vallamai uthiraththilae
Jeeva Alaiyaal Paavakaraipom
Raththathilundu Vallamai

Yesu Raajavai nee seavipaaya?
Undu Vallamai uthiraththilae
Thinam Thuthipaada Jeevippaaya?
Raththathilundu Vallamai

We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Christian music has long been a powerful source of inspiration, comfort, and encouragement for believers around the world. Rooted in biblical truths and themes, Christian songs offer a unique blend of beautiful melodies and meaningful lyrics that touch the hearts of listeners. In this article, we will explore some of the most uplifting Christian song lyrics that continue to resonate with people, nurturing their faith and bringing hope in challenging times.

   Disclosures

   Follow Us!

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo