வாரும் மகத்துவ முள்ள அரசே – Vaarum Magaththuva Mulla Arasae

வாரும் மகத்துவ முள்ள அரசே – Vaarum Magaththuva Mulla Arasae

பல்லவி

வாரும் மகத்துவ முள்ள அரசே!
மனுக்குலத்தை இரட்சிக்கவென்று!

அனுபல்லவி

கேளும் உமதடியார் விண்ணப்பங்களை அன்பாய்!
கேட்டு உமதாவியின் வரங்களைப் பொழிந்திட

1. பாருல குதித்தீரே! பகைஞனை ஜெயித்தீரே!
பாவ விஷ மகற்றப் படுகொலை யடைந்தீரே!
சாவின் கூரொடித்தீரே! தரணியில் உயிர்த்தீரே!
தற்பரனின் வல பாகத்தைத் தெரிந்தீரே! – வா

2. என்னை இரட்சிக்கவென்று உன்னதம் துறந்தவா!
எளியன் மனுவடிவம் ஏற்கவும் மகிழ்ந்தவா!
சென்னி அழுந்திநோக முண்முடி புனைந்தவா!
சிலுவை மரத்தில் இரு கள்வரோடிறந்தவா! – வா

3. கிருபையுடன் என்னிருதயந்தனில் வாரும்!
கேடுபாடுகள் எல்லாவற்றையும் தீரும்!
பொறுமை நம்பிக்கை அன்பு போதவே தாரும்!
பொன்னுலகமதில் என்னையும் சேரும்! – வா

Vaarum Magaththuva Mulla Arasae song lyrics in english 

Vaarum Magaththuva Mulla Arasae
Manukulaththai Ratchikkaventru

Kealum Umathadiyaar Vinnappangalai Anbaai
Keattu Umathaaviyin Varangalai Pozhinthida

1.Paarula Kuthiththeerae Pagaignaai Jeyiththeerae
Paaava Visa Magattra Padukolai Yadaintheerae
Saavin koorodiththeerae Tharaniyil Uyirththeerae
Tharparanin Vala Paagaththai Thearintheerae

2.Ennai Ratchikkaventru unnatham Thuranthavaa
Eliyan Manuvadivam Yearkkavum Maginthavaa
Seanni Azhunththinoga MunMudi Punainthavaa
Siluvai Maraththil Iru Kalvaroodiranthavaa

3.Kirubaiyudan Ennirudhayanthanil Vaarum
Keadu Paadugal Ellaavattraiyum Theerum
Porumai Nambikka Anbu Pothavae Thaarum
Ponnulagamathil Ennaiyum Searum

1 Comment

   Leave a reply

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Christian music has long been a powerful source of inspiration, comfort, and encouragement for believers around the world. Rooted in biblical truths and themes, Christian songs offer a unique blend of beautiful melodies and meaningful lyrics that touch the hearts of listeners. In this article, we will explore some of the most uplifting Christian song lyrics that continue to resonate with people, nurturing their faith and bringing hope in challenging times.

   Disclosures

   Follow Us!

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo