வாருமையா போதகரே – Vaarumaiyaa Pothagarae

Deal Score+1
Deal Score+1

வாருமையா போதகரே – Vaarumaiyaa Pothagarae

1. வாருமையா போதகரே!
வந்தெம்மிடம் தங்கியிரும்;
சேருமையா பந்தியிலே
சிறியவராம் எங்களிடம்

2. ஒளி மங்கி இருளாச்சே,
உத்தமனே வாருமையா!
களித்திரவு காத்திருப்போம்
காதலரே வாருமையா!

3. ஆதரையில் எம் ஆதரவே
அன்பருக்கு சதா உறவே;
பேதையர்க்கும் பேரறிவே
பாதை மெய் ஜீவ சற்குருவே

4. நாமிருப்போம் நடுவில் என்றீர்
நாயகா உம் நாமம் நமஸ்கரிக்க;
தாமதமேன் தயை புரிய
தற்பரனே நலம் புரிவாய்

5.உந்தன் மனை திருச்சபையை
வையமெங்கும் வளர்த்திடுவாய்
பந்த மற பரிகரித்தே
பாக்கியமளித் தாண்டருள்வாய்

6.பாடும் தேவதாசரின் கவி
பாரினில் கேட்டனுதினமும்
தேடும் தொண்டர் துலங்கவுந்தன்
திவ்ய ஆவி தந்தருள்வாய்

7. அமர்ந்திடுவீர் ஆசனத்தில்
எழுந்திடுவீர் எம் நடுவில்;
ஆசீர்வதித் தீந்திடுவீர்
அன்புடனே அருள்மாரியை

Vaarumaiya Pothagarae song lyrics in English

1.Vaarumaiyaa Pothagarae
Vanthemmidam Thangiyirum
Searumaiyaa Panthiyilae
Siriyavaraam Engalidam

2.Ozhi Mangi Irulaatchae
Uththamae Vaarumaiyaa
Kaliththirauv Kaaththiruppom
Kaathalarae Vaarumaiyaa

3.Aatharaiyil Em Aatharavae
Anbarukku Sathaa Uravae
Peathaiyarkkum Peararivae
Paathai mei Jeeva Sarguruvae

4.Naamiruppom Naduvil Enteer
Naayaga Um Naamam Namaskarikka
Thaamathamen Thayai puriya
Tharparanae Nalam Puriya

5.Unthan Manai Thirusabaiyai
Vaiyamengum Valarththiduvaai
Pantha Mara Parikariththae
Baakkiyamlith Thaandarulvaai

6.Paadum Devathaasarin Kavi
Paaarinil Keattanuthinamum
Theadum Thondar Thulankaunthan
Dhivya Aavi Thantharulvaai

7.Amarnthiduveer Aasanaththil
Ezhunthiduveer Em Naduvil
Aaseervathi Theenthiduveer
Anbudanae ArulMaariyai

1 Comment

   Leave a reply

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Christian music has long been a powerful source of inspiration, comfort, and encouragement for believers around the world. Rooted in biblical truths and themes, Christian songs offer a unique blend of beautiful melodies and meaningful lyrics that touch the hearts of listeners. In this article, we will explore some of the most uplifting Christian song lyrics that continue to resonate with people, nurturing their faith and bringing hope in challenging times.

   Disclosures

   Follow Us!

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo