வாரீரோ செல்வோம் – vareero selvom

வாரீரோ! செல்வோம் – வன்குருசடியில்

சரணங்கள்

என்னென்று அறியார் – மண்ணோர் செய்த பாவம்
மன்னியப்பா வென்ற – மத்தியஸ்தனைப் பார்க்க – வாரீரோ

அன்று கள்ளனோடு – இன்று பரதீசில்
வந்திடுவாய் என்ற – வல்லவனைக் காண – வாரீரோ

இவனுன்சேய் என்றும் – அவளுன் தாய் என்றும்
புவிவாழ்வீரென்ற – புண்ணியனைப் பார்க்க – வாரீரோ

ஒன்னாரைக்கைவிட – எண்ணமில்லா நாதன்
என்னையேன் கைவிட்டீர் – என்ற உரை கேட்க – வாரீரோ

தேவ கோபமூண்டு – ஏகன் நா வறண்டு
தாகமானேன் என்று – சாற்றினதைக் கேட்க – வாரீரோ

ஏவை வினைதீர – தேவ நேய மேற
யாவும் முடிந்தது – என்ற வாக்கைக் கேட்க – வாரீரோ

அப்பன்வசந்தீறாய் -இப்போதாவி நேராய்
ஒப்புவித்தேன் என்ற – ஓசையுரை கேட்க – வாரீரோ

Vareero selvom van gurusadiyil English Lyrics 

Vareero selvom van gurusadiyil

En-entru ariyaar – Mannor seitha paavam
manniyappa ventra mathiyasthanai parkka – vaareero

Antru kallanodu – intru paratheseil
vanthiduvai entra – vallavanai kaana – vaareero

evanun sei entrum – avalun thaai entrum
poovi vazh veerntra – punniyanai parkka – vaareero

Deva kopamundu – Aegan Naa vaarandu
Thagamaanean entru – saattrinathai ketka – vaareero

Aaevai vinaitheera – deva neya meara
yaavum mudinthu – entra vaakkai ketka – vaareero

Appan vasantheerai – ippothaavi nearai
oppuvithean entra – oosaiura ketka – vaareero

1 Comment

   Leave a reply

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Christian music has long been a powerful source of inspiration, comfort, and encouragement for believers around the world. Rooted in biblical truths and themes, Christian songs offer a unique blend of beautiful melodies and meaningful lyrics that touch the hearts of listeners. In this article, we will explore some of the most uplifting Christian song lyrics that continue to resonate with people, nurturing their faith and bringing hope in challenging times.

   Disclosures

   Follow Us!

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo