Yeshuve Ninte Roopamee – യേശുവേ നിന്‍റെ രൂപമീ

Deal Score+1
Deal Score+1

Yeshuve Ninte Roopamee – യേശുവേ നിന്‍റെ രൂപമീ

Yeshuve ninte roopamee ente
Kannukalkethra saunndaryam
Shishyanakunna enneyum ninne
Poleyakkanam muzhuvan

2 Snehamam nine kandavan pinne
Snehikkathe jeevikkumo
Dehippikkanam enne asesham
Sneham nalkenamen prabho

3 Deenakkareyum heenanmareyum
Aswasippippan vannone
Anandannthodu njan ninne pole
Karunnyam cheivannalkuke

4 Dasanepole sevaye cheitha
Deivathin eka jathane
Vasam cheiyenam ie nin vinayam
Enteyullilum nadhane

5 Paapikalude vipareethathe
Ellaam sahicha kunjaade
Kopippaanalla kshamipanulla
Sakthi enikkum nalkuke

6 Thante pithavin hithameppozhum
Modhamodudan chaithone
Ente isthavum daiva
Ishthathinanuroopa makkename

7 Thiruvezhuthu saisavam thottu
Snehichaaranju Yeshuve
Guru nee thanne vachanam
Nanne grahippikka nin shishyane

8 Raathri muhvan prarthichunaruna
Bhakthiyulloru yeshuve
Prarthippanayum unaranayum
Sakthi tharenam Ennume

9 Loka sthanangal sathan maanangal
Verukkum daiva veerane
Eakamam manam thannitten dhanam
Daivam than ennorppikuke

10 Kuosalangalum Upayangalum
Pakaykkum sathya rajave
Sisuvinulla paramarthatha
Ennilum nithyam kakkuke

11 Manusharillam dhoothanmarilum
Athi sundaranayonae
Anudinam nin divya sounnaryam
Ennamodam aakename

Yeshuve Ninte Roopamee song lyrics in english

യേശുവേ നിന്റെ രൂപമീ-
യെന്റെ കണ്ണുകൾക്കെത്ര സൗന്ദര്യം
ശിഷ്യനാകുന്ന എന്നെയും നിന്നെ-
പ്പോലെയാക്കണം മുഴുവൻ

സ്നേഹമാം നിന്നെ കണ്ടവൻ
പിന്നെ സ്നേഹിക്കാതെ ജീവിക്കുമോ?
ദഹിപ്പിക്കണം എന്നെ അശേഷം
സ്നേഹം നൽകണം എൻപ്രഭോ!

ദീനക്കാരെയും ഹീനന്മാരെയും
ആശ്വസിപ്പിപ്പാൻ വന്നോനേ
ആനന്ദത്തോടു ഞാൻ നിന്നെപ്പോലെ
കാരുണ്യം ചെയ്‌വാൻ നൽകുകേ

ദാസനെപ്പോലെ സേവയെ ചെയ്ത
ദൈവത്തിൻ ഏകജാതനേ
വാസം ചെയ്യണം ഈ നിൻ വിനയം
എന്റെ ഉള്ളിലും നാഥനേ

പാപികളുടെ വിപരീതത്തെ
എല്ലാം സഹിച്ച കുഞ്ഞാടേ
കോപിപ്പാനല്ല ക്ഷമിപ്പാൻ നല്ല
ശക്തി എനിക്കും നൽകുകേ

തന്റെ പിതാവിൻ ഹിതമെപ്പോഴും
മോദമോടുടൻ ചെയ്തോനേ
എന്റെ ഇഷ്ടവും ദൈവഇഷ്ടത്തി-
ന്നനുരൂപമാക്കേണമേ

തിരുവെഴുത്തു ശൈശവം തൊട്ടു
സ്നേഹിച്ചാരാഞ്ഞ യേശുവേ
ഗുരു നീ തന്നെ വചനം നന്നേ
ഗ്രഹിപ്പിക്ക നിൻ ശിഷ്യനെ

രാത്രി മുഴുവൻ പ്രാർത്ഥിച്ചുണർന്ന
ഭക്തിയുള്ളൊരു യേശുവേ
പ്രാർത്ഥിപ്പാനായും ഉണരാനായും
ശക്തി തരേണം എന്നുമേ

ലോകസ്ഥാനങ്ങൾ സാത്താൻ മാനങ്ങൾ
വെറുക്കും ദൈവവീരനേ
ഏകമാം മനം തന്നിട്ടെൻ ധനം
ദൈവം താൻ എന്നോർപ്പിക്കുകേ

കൗശലങ്ങളും ഉപായങ്ങളും
പകക്കും സത്യരാജാവേ!
ശിശുവിന്നുള്ള പരമാർത്ഥത
എന്നിലും നിത്യം കാക്കുകേ

മനുഷ്യരിലും ദൂതന്മാരിലും
അതിസുന്ദരനായോനേ!
അനുദിനം നിൻ ദിവ്യസൗന്ദര്യം
എന്നാമോദമാക്കേണമേ.

യേശുവേ നിന്‍റെ രൂപമീ…

whatsapp bible verse

Disclaimer: "The lyrics are the property and copyright of their original owners. The lyrics provided here are for personal and educational purposes only."
We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   Welcome to Christianmedias’ Tamil Christian Song Lyrics. Here, you will find lyrics for many of your favorite songs from today’s top contemporary Christian music artists. Our collection includes Gospel music lyrics, contemporary Christian music lyrics, and black Gospel song lyrics.

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Tamil Christian music inspires and comforts believers globally, blending biblical truths with beautiful melodies and meaningful lyrics. world Tamil christians explores the collections of Tamil Christian song lyrics, Daily Bible verse and worship songs lyrics,new year songs,christmas songs & more.

   Follow Us!

   christian medias ios app
   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo