இயேசு தேவனே இந்த – Yeasu Devanae Intha

இயேசு தேவனே இந்த – Yeasu Devanae Intha

பல்லவி

இயேசு தேவனே இந்த
கூட்டத்தில் வாருமையா!

சரணங்கள்

1. இரண்டு மூன்று பேர்க ளெங்கே
கூடினாலும் அங்கு வருவேன்
என்று திருவாய் மலர்ந்த
அன்பரே! நீர் இப்போ வாரும்! – இயேசு

2. உம தாவியை நாங்கள் பெற்று
உம்மைப் போல பிரகாசிக்கவும்
உம்மைப் பற்றிப் போதிக்கவும்
ஊக்கமான ஆவி தாரும் – இயேசு

3. பாவத்தை விட்டு விடவும்
பரிசுத்தராய் ஜீவிக்கவும்,
பரதீசின் பங்கைப் பெறவும்
பாக்கியராய் வாழ்ந்திடவும் – இயேசு

Yeasu Devanae Intha song lyrics in english 

Yeasu Devanae Intha
Koottaththil Vaarumaiyaa

1.Erandu Moontru Pearkalengae
Koodinaalum Angu Varuvean
Entru Thiruvaai Malarntha
Anbarae Neer Ippo Vaarum

2.Ummathaaviyai Nangal Peattru
Ummai Pola Pirakasikkavum
Ummai Pattri pothikkavum
Ookkamaana Aavi Thaarum

3.Paavaththai Vittu Vidavum
Parisuththaraai Jeevikkavum
Paratheesin Pangai Pearavum
Baakkiyaraai Vaazhnthidavum

We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Christian music has long been a powerful source of inspiration, comfort, and encouragement for believers around the world. Rooted in biblical truths and themes, Christian songs offer a unique blend of beautiful melodies and meaningful lyrics that touch the hearts of listeners. In this article, we will explore some of the most uplifting Christian song lyrics that continue to resonate with people, nurturing their faith and bringing hope in challenging times.

   Disclosures

   Follow Us!

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo