அங்கே போலே ஆருண்டு – Ange Pole Aarundu

Benny Joshua
Deal Score+3
Deal Score+3

അങ്ങേ പോലെ ആരുണ്ട് – Ange Pole Aarundu song lyrics

ANGE POLE AARUNDU song lyrics in english

Ange Pole Aarundu Namaieeghan nee undu
Angil aanil yen aashrayam yen yeshuve

Yengum yen Jeevidathin
Anganan adisthanam
Angila yen Jeevidham
Palzlaipoyidume

Elshaddai Aradhana
Yelohim Aradhana
Adonai Aaradhana
Yeshuva Aaradhana

Kalagzhinina yene kandu
Kanuneer thodachavane
Kalamazla Kanmani pohzle
Karampidichu kaathavane

Elshaddai Aradhana
Yelohim Aradhana
Adonai Aaradhana
Yeshuva Aaradhana

Maranathin Thalvarayil
Manam thalardhu ninna yene
Vaidhyanai Vanzu yennil
Pudhu Jeevan Thandhavane

Elshaddai Aradhana
Yelohim Aradhana
Adonai Aaradhana
Yeshuva Aaradhana (x4)

അങ്ങേ പോലെ ആരുണ്ട് song lyrics in Malayalam 

அங்கே போலே ஆருண்டு
நன்மை யேகா நீ உண்டு
அங்கில்லா நன் ஆஷ்ரயம்
என் இயேஷுவே-2

என்னும் என் ஜீவிதத்தின்
அங்கா நன் அடிஸ்தானம்
அங்கில்லா என் ஜீவிதம்
பாழாய் போயிடுமே-2

எல்ஷடாய் ஆராதனா
எலோஹிம் ஆராதனா
அடோனாய் ஆராதனா
யெஷுவா ஆராதனா-2

1.கலங்கி நின்ன என்னே கண்டு
கண்ணு நீர் துடச்சவனே
காலம் எல்லாம் கண்மணி போலே
கரம் பிடிச்சு காத்தவனே-2-எல்ஷடாய்

2.மரணத்தின் தாழ்வரையில்
மனம் தளர்நு நின்ன என்னே
வைத்யனாய் வந்நு என்னில்
புது ஜீபன் தன்நவனே-2-எல்ஷடாய்

We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Christian music has long been a powerful source of inspiration, comfort, and encouragement for believers around the world. Rooted in biblical truths and themes, Christian songs offer a unique blend of beautiful melodies and meaningful lyrics that touch the hearts of listeners. In this article, we will explore some of the most uplifting Christian song lyrics that continue to resonate with people, nurturing their faith and bringing hope in challenging times.

   Disclosures

   Follow Us!

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo