அவர் இப்போது வந்தால் – Avar Ippothu Vanthaal

அவர் இப்போது வந்தால் – Avar Ippothu Vanthaal

அவர் இப்போது வந்தால் நீ ஆயத்தமா?
அவர் கர்த்தரென்று நீயும் அறிவாயோ?
அவரை இரட்சகராக நீயும் ஏற்றுக்கொண்டால்
இராஜாவோடு என்றென்றும் வாழுவோம்

மாரநாதா மாரநாதா இயேசு மீண்டும் வருவாரே
மாரநாதா மாரநாதா இயேசு மீண்டும் வருவாரே
அவர் வருவாரே

இமைப்பொழுதில் இயேசு மீண்டுமாக வருகிறார்
இராப்பொழுதில் திருடனைப் போல அவர் வருகிறார்
வானமீதில் அவரை மகிமையிலே சந்திப்போம்
மாரநாதா இயேசு மீண்டும் வருகிறார்

மாரநாதா மாரநாதா இயேசு மீண்டும் வருவாரே
மாரநாதா மாரநாதா இயேசு மீண்டும் வருவாரே
அவர் வருவாரே

மாரநாதா மாரநாதா இயேசு மீண்டும் வருவாரே
மாரநாதா மாரநாதா இயேசு மீண்டும் வருவாரே
அவர் வருவாரே

Avar Ippothu Vanthaal song lyrics in english

Avar Ippothu Vanthaal Nee Aayathama
Avar Kartharentru Neeyum Arivayo
Avarai Ratchagaraga Neeyum Yeattrukondaal
Raajavodu Entrentrum Vaaluvom

Maaranaatha Maaranaatha Yesu Meendum Varuvarae
Maaranaatha Maaranaatha Yesu Meendum Varuvarae
Avar Varuvarae

Imai Poluthil Yesu Meendumaga Varukiraar
Raappoluthil Thirudanai Pola Avar Varukiraar
Vaanameethil Avarai Magimaiyilae Santhipoam
Maaranaatha Yesu Meendum Varukiraar

Maaranaatha Maaranaatha Yesu Meendum Varuvarae
Maaranaatha Maaranaatha Yesu Meendum Varuvarae
Avar Varuvarae

#Iphone #smartwatch #dress #shoes #mobile #laptop #kitchen #garden #kids #bible #music #samsung #Apple #Vivo #Oppo #oneplus #CCTV #DSLR #soundbar #TV #electronics

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Christian music has long been a powerful source of inspiration, comfort, and encouragement for believers around the world. Rooted in biblical truths and themes, Christian songs offer a unique blend of beautiful melodies and meaningful lyrics that touch the hearts of listeners. In this article, we will explore some of the most uplifting Christian song lyrics that continue to resonate with people, nurturing their faith and bringing hope in challenging times.

   Disclosures

   Follow Us!

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo