ஆயிரம் ஆயிரம் நன்மைகள் | Aayiram Aayiram Nanmaigal | Tamil Christian Cover Song 2022 | Jemi Reena 4kஆயிரம் ஆயிரம் நன்மைகள் | Aayiram Aayiram Nanmaigal | Tamil Christian Cover Song | Jemi Reena
________________________________________________

ALL GLORY TO OUR HEAVENLY FATHER

கர்த்தர் எங்களுக்குச் செய்தருளின எல்லாவற்றிற்கும் தக்கதாகவும் அவர் தம்முடைய இரக்கங்களின்படியும் தம்முடைய திரளான தயவுகளின்படியும், இஸ்ரவேல் வம்சத்துக்குச் செய்த மகா நன்மைக்குத்தக்கதாகவும், கர்த்தருடைய கிரியைகளையும், கர்த்தருடைய துதிகளையும் பிரஸ்தாபம்பண்ணுவேன்.
ஏசாயா 63:7

Thank you so much my cutieee and lovely mom😍❤️…………

Music Production ::
Song – Aayiram Aayiram (Cover)
Original composer – Pr. Johnsam Joyson
Music arranged and produced – Titus Joe
Vocal and cast – Jemi Reena
Guitar – Ephreim Harris
Flute – Aben Jotham
Bass – Rheni
Backing Vocals & Bols arrangements – Judith Gracia & John Christopher Asir
Melodyne, Mixing & Mastering – John Christopher Asir @ Grace Tunes
Vocals recorded @ Grace Tunes , Tirunelveli
Managed by – Jubal Graceson
*****************************************************************

Video Production ::
Direction , Edit , Color , Designs – Joshua Twills @ Design.Truckz
Associate Director – Jessica & Jemi reena
Camera & drone – Kasi Rajan ( R4 STUDIO )
Cam Assist & lightings – Akash
*****************************************************************

Special Thanks To ::
Pr. Johnsam Joyson
Bro. Lillian stanley & Family (LOCATION)
Bro. P.Dinakaran Tr & Family
Bro. Ruban joseph
*****************************************************************

Lyrics :

ஆயிரம் ஆயிரம் நன்மைகள்
அனுதினமும் என்னை சூழ்ந்திட
கிருபையும் இரக்கமும் அன்பும் கொண்டீரே
நல்ல எபிநேசராய் என்னை
நடத்தி வந்தீரே
நன்றி சொல்ல வார்த்தை இல்லை

காலை மாலை எல்லாம் வேளையிலும்
என்னை நடத்தும் உம் கரங்கள் நான் கண்டேன்
தேவை பெருகும் போது சிக்கி
தவித்திடாது உதவும் உம் கரங்கள் நான் கண்டேன்
எல்லா நெருக்கத்திலும் என்னை
விழாமல் காக்கும் அன்பின்
நல்ல கர்த்தரே

மரண பள்ளத்தாக்கில் நான் நடந்த வேளை
மிட்கும் உம் கரங்கள் நான் கண்டேன்
வாடி நின்ற வேளை மடிந்திடாது என்னை
தாங்கும் உம் கரங்கள் நான் கண்டேன்
எந்தன் மாராவின் வாழ்வை மதுரமாய் மாற்றும்
அன்பின் நல்ல கர்த்தரே
*****************************************************************
Follow On :
INSTAGRAM : https://www.instagram.com/jemireena
FACEBOOK : https://www.facebook.com/people/Jemi-Reena

Need your feedbacks buddies
Send your feedbacks in the comment section or Social Media
*****************************************************************

#tamilchristiansong2022 #jemireena #aiyramnanmaigal #thanksgiving

#Iphone #smartwatch #dress #shoes #mobile #laptop #kitchen #garden #kids #bible #music #samsung #Apple #Vivo #Oppo #oneplus #CCTV #DSLR #soundbar #TV #electronics
We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Christian music has long been a powerful source of inspiration, comfort, and encouragement for believers around the world. Rooted in biblical truths and themes, Christian songs offer a unique blend of beautiful melodies and meaningful lyrics that touch the hearts of listeners. In this article, we will explore some of the most uplifting Christian song lyrics that continue to resonate with people, nurturing their faith and bringing hope in challenging times.

   Disclosures

   Follow Us!

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo