ஆராதனை ஆராதனை வல்ல – Aaradhanai aarathanai valla

ஆராதனை ஆராதனை வல்ல – Aaradhanai aarathanai valla

ஆராதனை ஆராதனை வல்ல அபிஷேக ஆராதனை ( 2)

1. தூபமாக எழும்பிடும் ஆராதனை
துதிகளால் நிறைந்திடும் ஆராதனை
அக்கினி மயமான நாவுகள் பிரிந்திடும்
அந்நிய பாஷையில் ஆராதனை (2)

2. சீனாய் மலையிலே ஆராதனை
உபவாசத்தோடு ஆராதனை
முகமுகமாய் தேவனை தரிசிக்க
மகிமையின் தேவனோடு ஆராதனை…(2)

3. அக்கினி சூளையிலே ஆராதனை
கட்டுகள் தெரிக்கும் ஆராதனை
அக்கினிமேல் அக்கினியாய் அனல் மூட்டிட
கரம் கோர்த்து தேவனோடு ஆராதனை (2)

4. எரிகோ மதில் முன்புஆராதனை
சுற்றி சுற்றி வரும் ஆராதனை
ஜெயகெம்பீரமாய் எக்காளம் ஊதிட
மதில்கள் இடிந்திடும் ஆராதனை (2)

5. சிறையினுள்ளே ஆராதனை
தேவனை அசத்தும் ஆராதனை
கதவுகள் திறந்தன கட்டுகள் கழண்டன
பூரண இரட்சிப்போ நிறைவேறின (2)

Aaradhanai aarathanai valla song lyrics in english

Aaradhanai aarathanai valla abhishek aaraadhanai (2)

1. Thoopamaaga ezhumbidum aaraadhanai
thuthigalaal nirainthidum aaraadhanai
akkini mayamaaga naavugal pirinthidum
anniya baashaiyil aaraadhanai (2)

2. Seenai malaiyile aaraadhanai
upavaasathodu aaraadhanai
mugamugamaai devanai tharisikka
magimaiyin devanodu aaraadhanai (2)

3. Akkini sulaiyile aaraadhanai
kattugal therikkum aaraadhanai
akkinimel akiniyay anal moottida
karam korthu devanodu aaraadhanai (2)

4. Errico mathil munba aaraadhanai
suttri suttri varum aaraadhanai
jayagembeeramaai ekkaalam oodhida
mathilgal idinthidum aaraadhanai (2)

5. siraiyinulle aaraadhanai
devanai asathum aaraadhanai
kadhavugal thiranthana kattugal kazhandana
pooran iratchippo niraiverina (2)

Church name : The Sword Of Christ Ministries
Email : swordofchrist@gmail.com
Mobile no : 9994908649
Album name : கிறிஸ்துவின் பட்டயம் கீதங்கள் – இன்று vol 1
Artist : Dr.King Samuel Ravi
Song name : Aaradhanai aarathanai valla abhishek aaraadhana

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Christian music has long been a powerful source of inspiration, comfort, and encouragement for believers around the world. Rooted in biblical truths and themes, Christian songs offer a unique blend of beautiful melodies and meaningful lyrics that touch the hearts of listeners. In this article, we will explore some of the most uplifting Christian song lyrics that continue to resonate with people, nurturing their faith and bringing hope in challenging times.

   Disclosures

   Follow Us!

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo