இன்று நமக்காக மீட்பர் பிறந்துள்ளார் – indru namakaga meetper piranthullar

இன்று நமக்காக மீட்பர் பிறந்துள்ளார் – indru namakaga meetper piranthullar

மாந்தர் அனைவருக்கும் நற்செய்தி
இன்று தாவீதின் ஊரிலே
மீட்பர் பிறந்துள்ளார்

இன்று நமக்காக மீட்பர் பிறந்துள்ளார்
அவரே ஆண்டவர் மெசியாவர் -2

ஆண்டவரை பாடிடுங்கள்
அவர் பெயரை
என்றும் வாழ்த்துங்கள் -2

உறவினத்தாரிடை
அவரது மாட்சிமை
எடுத்து சொல்லுங்கள்-2

நீதியுடன் அவர் பூவுலகை
ஆட்சி செய்வார்
என அறிவியுங்கள் -2

இன்று நமக்காக மீட்பர் பிறந்துள்ளார்
அவரே ஆண்டவர் மெசியாவர் -2

வானங்களே மகிழ்ந்திடுங்கள்
பூவுலகே களி கூறுங்கள் -2

கடலும் அதில் வாழும் யாவையுமே
ஆண்டவர் முன் ஆற்பரியுங்கள் -2

வயல்வெளியும் வன மரங்களுமே
ஆறவாரம் செய்து மகிழ்ந்திடுங்கள்.. -2

இன்று நமக்காக மீட்பர் பிறந்துள்ளார்
அவரே ஆண்டவர் மெசியாவர் -2

indru namakaga meetper piranthullar song lyrics in English

Maanthar Anaivarukkum Narseithi
Intru Thaaveethin Oorilae
Meetpar Piranthullar

indru namakaga meetper piranthullar
Avarae Aandavae Measiyavar -2

Aandavrai Paadidunga
Avar Peayarai
Entrum Vaalthungal -2

Uravinatharidai
Avarathu Maatchimai
Eduthu Sollungal -2

Neethiyudan Avar Poovulagai
Aatchi Seivaar
Ena Ariviyungal -2

indru namakaga meetper piranthullar
Avarae Aandavae Measiyavar -2

Vaanangalae Magilnthidungal
Poovulagae Kazhi Koorungal -2

Kadalum Athil Vaazhum Yaavaiyumae
Aandavar Mun Aarpariyungal -2

Vayal Veliyum Vana Maranagalumae
Aaravaaram Seithu Magilnthidungal -2

indru namakaga meetper piranthullar
Avarae Aandavae Measiyavar -2

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Christian music has long been a powerful source of inspiration, comfort, and encouragement for believers around the world. Rooted in biblical truths and themes, Christian songs offer a unique blend of beautiful melodies and meaningful lyrics that touch the hearts of listeners. In this article, we will explore some of the most uplifting Christian song lyrics that continue to resonate with people, nurturing their faith and bringing hope in challenging times.

   Disclosures

   Follow Us!

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo