இயேசுவே நீர் ஒருவரே – Yesuve Neer Oruvare

இயேசுவே நீர் ஒருவரே – Yesuve Neer Oruvare

இயேசுவே நீர் ஒருவரே
மரணத்தை ஜெயித்தவரே
இயேசுவே நீர் ஒருவரே
மரித்துயிர்த்தெழுந்தவரே

ஆராதிப்பேன் -2
உயிர்த்தெழுந்த இயேசுவையே

இயேசுவே நீர் ஒருவரே
சாவின் கூர் ஒடித்தீரே
இயேசுவே நீர் ஒருவரே
சரித்திரம் பிளந்தீரே

இயேசுவே நீர் ஒருவரே
அகிலத்தை ஆழ்பவரே
இயேசுவே நீர் ஒருவரே
அனைத்திலும் சிறந்தவரே

Yesuve Neer Oruvare song lyrics in english

Yesuve Neer Oruvare
Maranathai Jeyithavare
Yesuve Neer Oruvare
Marithuyirthelundhavare

Arathippen – 2
Uyirthezhuntha Yesuvaiye

Yesuve Neer Oruvare
Savin Koor Oditheere
Yesuve Neer Oruvare
Sarithiram Pilandheere

Yesuve Neer Oruvare
Agilathai Albavare
Yesuve Neer Oruvare
Anaithilum Siranthavare

#Iphone #smartwatch #dress #shoes #mobile #laptop #kitchen #garden #kids #bible #music #samsung #Apple #Vivo #Oppo #oneplus #CCTV #DSLR #soundbar #TV #electronics
We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Christian music has long been a powerful source of inspiration, comfort, and encouragement for believers around the world. Rooted in biblical truths and themes, Christian songs offer a unique blend of beautiful melodies and meaningful lyrics that touch the hearts of listeners. In this article, we will explore some of the most uplifting Christian song lyrics that continue to resonate with people, nurturing their faith and bringing hope in challenging times.

   Disclosures

   Follow Us!

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo