என்னைக் கண்டார் இயேசு – Ennai Kanndaar Yesu

என்னைக் கண்டார் இயேசு – Ennai Kanndaar Yesu

என்னைக் கண்டார் – இயேசு
என்னைக் கண்டார் – உள்ளங்கையில்
என்னை வரைந்து கொண்டார்
கண்ணுக்குள்ளே என்னை வைத்து
கடைசி வரைக்கும் காத்துக் கொள்வார்

இயேசு என் தேவன் இயேசு என் ஜீவன்
இயேசு தான் எனக்கு எல்லாம் எல்லாம்

1.கட்டவிழ்த்தார் என்னை கட்டவிழ்த்தார்
சத்துருவை அவர் துரத்தி விட்டார்
சாபத்தையும் வியாதியையும்
சாவினால் வென்று ஜெயம் கொடுத்தார்

2.மீட்டுக் கொண்டார் – என்னை
மீட்டுக் கொண்டார் – பாவத்திலிருந்தென்னை
மீட்டுக் கொண்டார்
சொந்த பிள்ளை என்றும் என்னை
உறுதிப்படுத்த தம் ஆவி தந்தார்

3.ஜெயம் தந்தார் இயேசு ஜெயம் தந்தார்
சத்துருவின் மேல் அவர் ஜெயம் தந்தார்
உலகத்தின் மேல் ஜெயமெடுக்க
விசுவாசத்தின் வலிமை தந்தார்

Ennai Kanndaar Yesu song lyrics in English

Ennai Kanndaar – Yesu
Ennai Kanndaar – Ullangaiyil
Ennai Varainthu Konndaar
Kannnukkullae Ennai Vaiththu
Kataisi Varaikkum Kaaththuk Kolvaar

Yesu En Thaevan Yesu En Jeevan
Yesu Thaan Enakku Ellaam Ellaam

1.Kattavilththaar Ennai Kattavilththaar
Saththuruvai Avar Thuraththi Vittar
Saapaththaiyum Viyaathiyaiyum
Saavinaal Ventu Jeyam Koduththaar

2.Meettu Konndaar – Ennai
Meettu Konndaar – Paavaththilirunthennai
Meettu Konndaar
Sontha Pillai Entum Ennai
Uruthippaduththa Tham Aavi Thanthaar

3.Jeyam Thanthaar Yesu Jeyam Thanthaar
Saththuruvin Mael Avar Jeyam Thanthaar
Ulakaththin Mael Jeyamedukka
Visuvaasaththin Valimai Thanthaar

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Christian music has long been a powerful source of inspiration, comfort, and encouragement for believers around the world. Rooted in biblical truths and themes, Christian songs offer a unique blend of beautiful melodies and meaningful lyrics that touch the hearts of listeners. In this article, we will explore some of the most uplifting Christian song lyrics that continue to resonate with people, nurturing their faith and bringing hope in challenging times.

   Disclosures

   Follow Us!

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo