என்னை பெருக செய்வேன் – Ennai Peruga Seiven

என்னை பெருக செய்வேன் – Ennai Peruga Seiven

என்னை பெருக செய்வேன் என்று நீரே வாக்குதந்தீரே
என்னோடிருந்து என்னை ஆசீர்வதிப்பேன் என்று சொன்னீரே-2

எந்தன் கேடகமானவரே மகா பலனுமானவரே – 2
நன்றியோடு உம்மை என்றும் உயர்த்திடுவேன் – 2

1. ஆயிரம் மடங்கு ஆசீர்வாதம் உனக்கு தருவேன் என்று சொன்னவரே – 2
சொன்னதை செய்யும் வரையில் என்னை கைவிடவேமாட்டீர்-2

2. மலைகள் விலகினாலும் பர்வதங்கள் பெயர்ந்திட்டாலும்
என் கிருபை உனைவிட்டு விலகாது என்றவரே – 2
சொன்னதை செய்யும் வரையில் என்னை கைவிடவேமாட்டீர்-2

3. போக்கிலும் வரத்திலும் என்னோடு இருந்து பாதுகாப்பேன் என்று சொன்னவரே – 2
சொன்னதை செய்யும் வரையில் என்னை கைவிடவேமாட்டீர்-2

Ennai Peruga Seiven song lyrics in english

Ennai Peruga Seiven Entru Neerae Vakku Thantheerae
Ennodirunthu Ennai Aaseervathipean Entru Sonneerae-2

Enthan Keadagamanavarae Mahaa Balanumanavarae-2
Nantriyodu Ummai Entrum Uyarthiduvean-2

1.Aayiram Madangu Aaseervaatham Unakku Tharuvean Entru Sonnavarae-2
Sonnathai Seiyum Varaiyil Ennai Kaividavaemaatteer -2

2.Malaigal Vilaginalum Parvathangal Peayaenthittalum
En Kirubai Unaivittu Vilakathu Entravarae -2
Sonnathai Seiyum Varaiyil Ennai Kaividavaemaatteer -2

3.Pokkilum Varathilum Ennodu Irunthu Paathukappean
Entru Sonnavarae-2
Sonnathai Seiyum Varaiyil Ennai Kaividavaemaatteer -2

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Christian music has long been a powerful source of inspiration, comfort, and encouragement for believers around the world. Rooted in biblical truths and themes, Christian songs offer a unique blend of beautiful melodies and meaningful lyrics that touch the hearts of listeners. In this article, we will explore some of the most uplifting Christian song lyrics that continue to resonate with people, nurturing their faith and bringing hope in challenging times.

   Disclosures

   Follow Us!

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo