என் உயிரோடு உறவாடும் இயேசு – En Uyirodu Uravaadum Yesu

என் உயிரோடு உறவாடும் இயேசு – En Uyirodu Uravaadum Yesu

என் உயிரோடு உறவாடும் இயேசு
நான் தலைய்சாய்க்கும் மடிதான் என்இயேசு.
என் மனதோடு நீர் வந்து பேசும்
என் மணவாளன் நீர் தானே பேசும்..2

நான் அழியாது உயிர் காக்கும் ஜீவன்
தன் உயிர் தந்து எனைக் காத்த தேவன்
பாவம் போக்கி என்னில் என்றும் வாழும்
பரிசுத்த மகிமையின் ராஜன் ..2

தாய் போல எனை அள்ளி அணைக்கும்
தயவுள்ள தேவன் என் இயேசு
தகப்பனாய் தன் தோழின் மேல் சுமந்து
நித்தியம் சேர்த்திடும் ஜீவன்..2

அழிகின்ற மனிதர்க்காய் பரிதவிக்கும்
பரலோக மீட்பர் தான் இயேசு
அழியாது எனைக் காக்க இயேசு
பரிந்து பேசுவார் பிதாவின் முன்னே..2

En Uyirodu Uravaadum Yesu song lyrics in English

En Uyirodu Uravaadum Yesu
Naan Thalaisaaikkum Madithaan En Yesu
En Manathodu Neer Vanthu Peasum
En Manavaalan Neer Thanae Peasum -2

Naan Aliyathu Uyir Kakkum Jeevan
Than Uyir Thanthu Enai Kaatha Devan
Paavam Pokki Ennil Entrum Vaalum
Parisuththa Magimaiyin Raajan -2

Thaai Pola Enai Alli Anaikkum
Thayulla Devan En Yesu
Thagappanaai Than Thozhin Mael Sumanthu
Niththiyam Searthidum Jeevan -2

Alikintra Manitharkkaai Parithavikkum
Paraloga Meetpar Thaan Yesu
Aliyaathu Enaki Kaakka Yesu
Parinthu Peasuvaar Pithaavin Munane -2

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Christian music has long been a powerful source of inspiration, comfort, and encouragement for believers around the world. Rooted in biblical truths and themes, Christian songs offer a unique blend of beautiful melodies and meaningful lyrics that touch the hearts of listeners. In this article, we will explore some of the most uplifting Christian song lyrics that continue to resonate with people, nurturing their faith and bringing hope in challenging times.

   Disclosures

   Follow Us!

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo