என் உள்ளம் தேவன்பால் – En Ullam Devanbal song lyrics

என் உள்ளம் தேவன்பால் – En Ullam Devanbal song lyrics

Lyrics:

என் உள்ளம் தேவன்பால்
பொங்கி வழியுதே
இயேசுசென்னை இரட்சித்தார்
நான் ஆடிப் பாடுவேன்
எவருமறியாரே என் உள்ளம் பொங்குதே
என் உள்ளம் பொங்கி, பொங்கி, பொங்கி
பொங்கி வழியுதே

It’s bubbling, it’s bubbling, it’s bubbling in my soul.
There’s singing and laughing since Jesus made me whole.
Folks don’t understand it, nor can I keep it quiet.
It’s bubbling bubbling bubbling, bubbling , bubbling day and night.

En Ullam Devanbal  English Lyrics

Ennullam Thaevan Paal Ponki Vazhiyuthae
Iyaesennai Rachithal Naan Aatippaatuvaen
Evarum Ariyaar En Ullam Ponkuthae
En Ponki Ponki Ponki Ponki Vazhiyuthae
Ennullam Thaevan Paal Ponki Vazhiyuthae
Iyaesennai Rachithal Naan Aatippaatuvaen
Evarum Ariyaar En Ullam Ponkuthae
En Ponki Ponki Ponki Ponki Vazhiyuthae

It’s bubbling, It’s bubbling,
It’s bubbling in my soul.
I’m singing, and dancing,
Since Jesus mad me whole.
No Folks can understand it, Nor can I keep it quiet
It’s bubbling, bubbling, bubbling, bubbling,
Bubbling, day and night.

We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Christian music has long been a powerful source of inspiration, comfort, and encouragement for believers around the world. Rooted in biblical truths and themes, Christian songs offer a unique blend of beautiful melodies and meaningful lyrics that touch the hearts of listeners. In this article, we will explore some of the most uplifting Christian song lyrics that continue to resonate with people, nurturing their faith and bringing hope in challenging times.

   Disclosures

   Follow Us!

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo