ஏசு நாயகனைத் துதி – Yeasu Naayaganai Thuthi

ஏசு நாயகனைத் துதி – Yeasu Naayaganai Thuthi

பல்லவி

ஏசு நாயகனைத் துதி செய், செய்,
செய், செய், செய், ஏசு நாயகனை.

சரணங்கள்

1.பாசந்தனிலுழலும் பேய் மதியே, ஐயன்
பாதத்தை அன்றி உனக்கார் கதியே?
பூசும் மாங்கிஷ மொடு புவி நிதியே வெறும்
பொய், பொய், பொய், பொய், பொய். – ஏசு

2.ஆணுவ மெனும் பேயினை முடுக்கும், பர
மானந்த சுக கிரக பதம் கொடுக்கும்,
வேண அபீஷ்டங்கள் வந்தடுக்கும், இது
மெய், மெய், மெய், மெய், மெய். – ஏசு

3.தகை பெறும் விண்டலந் தனிலுதயம் செயும்
சசி, கதிர், மீன் முதல் பொருளெதையும்
வகையுடன் அருள் கடவுளை இருதயந்தனில்
வை, வை, வை, வை, வை. – ஏசு

4.நாதபூதபௌதீக ஸ்தாபகனை, வேத
நாவலர் மீதிலென்றும் ஞாபகனை
ஓதரிதான சர்வ வியாபகனைப் பணிந்து
உய், உய், உய், உய், உய். – ஏசு

Yeasu Naayaganai Thuthi song lyrics in english

Yeasu Naayaganai Thuthi Sei Sei
Sei Sei Sei Yeasu Naayaganai

1.Paasanthanil Lulalum Peai Mathiyae Ayan
Paathaththai Antri Unakkaar Kathiyae
Poosum Maankisha Modu Puvi Nithiyae Vearum
Poi Poi Poi Poi Poi

2.Aanuva Meanum Peayinai Mudukkum Para
Maanantha Suga Kiraka Patham Kodukkum
Veana Abeeistangal Vanthadukkum Ithu
Mei Mei Mei Mei Mei

3.Thagai Pearum Vindalam Thaniluthayam Seayum
Sasi Kathir Meen Muthal Porulaiyum
Vagaiyidan Arul Kadavulai Irudhayanthanil
Vai Vai Vai Vai Vai

4.Naatha Pootha Powtheega Sthapaganai Veadha
Naavalar Meethilentrum Gnabaganai
Oothaarithaana Sarva Viyaapaganai Paninthu
Ui Ui Ui Ui Ui

✝️ 6. உன் வழிகளிலெல்லாம் அவரை நினைத்துக்கொள்; அப்பொழுது அவர் உன் பாதைகளைச் செவ்வைப்படுத்துவார்.
In all thy ways acknowledge him, and he shall direct thy paths.
நீ உன்னை ஞானியென்று எண்ணாதே; கர்த்தருக்குப் பயந்து, தீமையை விட்டு விலகு.
Be not wise in thine own eyes: fear the LORD, and depart from evil.
நீதிமொழிகள் :Proverbs: 3?✝️

#Iphone #smartwatch #dress #shoes #mobile #laptop #kitchen #garden #kids #bible #music #samsung #Apple #Vivo #Oppo #oneplus #CCTV #DSLR #soundbar #TV #electronics
We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Christian music has long been a powerful source of inspiration, comfort, and encouragement for believers around the world. Rooted in biblical truths and themes, Christian songs offer a unique blend of beautiful melodies and meaningful lyrics that touch the hearts of listeners. In this article, we will explore some of the most uplifting Christian song lyrics that continue to resonate with people, nurturing their faith and bringing hope in challenging times.

   Disclosures

   Follow Us!

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo