கன்மலையாகிய தகப்பன் நீரே – KANMALAIYAAGIYA THAGAPPAN NEERAE

கன்மலையாகிய தகப்பன் நீரே – KANMALAIYAAGIYA THAGAPPAN NEERAE

கன்மலையாகிய தகப்பன் நீரே
ஒருநாளும் மெளனமாய் இருப்பதில்லை-2
உம் பரிசுத்த சந்நிதிக்கு நேராக கையெடுப்பேன்
வாஞ்சைகள் நிறைவேற்றினீர்-2

(என்) தகப்பன் வீட்டில் நன்மை உண்டு-4

1.ஒருக்காலும் அசைக்கப்படுவதில்லை
என்று என் வாழ்வில் சொன்ன தேவனே-2
உம் தயவினால் என் பர்வதத்தை
திடமாக நிற்கப்பண்ணினீர்-2-உம் பரிசுத்த

2.கிருபையில் களிகூர்ந்து மகிழ்ந்திடுவேன்
என் பாதைகள் பெரிதாக்கினீர்-2
உம் வார்த்தையின் மகா வல்லமையால்
என் காலங்களை ஆசீர்வதித்தீர்-2-உம் பரிசுத்த

LYRICS

KANMALAIYAAGIYA THAGAPPAN NEERAE
ORU NALLUM MOUNAMAAI IRUPPATHILLAI X2

UM PARISUTHTHA SANNITHIKKU
NERAAGA KAI YEDUTHTHAEN
VAANCHAIGAL NIRAIVETRINEER X2

THAGAPPAN VEETIL NANAMAI UNDU
EN THAGAPPAN VEETIL NANMAI UNDU X2

1. ORU KAALUM ASAIKKAP PADUVATHILLAI
ENTRU ENA VAAZHVIL SONNA DHEVANAE X2

UM THAYAVINAAL EN PARVATHATHTHAI
THIDAMAAGA NIRKKA PANNINEER X2

UM PARISUTHTHA SANNITHIKKU
NERAAGA KAI YEDUTHTHAEN
VAANCHAIGAL NIRAIVETRINEER X2

THAGAPPAN VEETIL NANAMAI UNDU
EN THAGAPPAN VEETIL NANMAI UNDU X2

2. KIRUBAIYIL KALIKOORNTHU MAGIZHNTHIDUVAEN
EN PAATHAIGAL PERITHAAKKINEER X2

UM VAARTHTHAIYIN MAGA VALLAMAIYAAL
EN KALLANGALAI ASEERVATHITHEER X2

UM PARISUTHTHA SANNITHIKKU
NERAAGA KAI YEDUTHTHAEN
VAANCHAIGAL NIRAIVETRINEER X2

THAGAPPAN VEETIL NANAMAI UNDU
EN THAGAPPAN VEETIL NANMAI UNDU X2

THAGAPPAN VEETIL||VIJAY AARON||JOSEPH STANLEY||LATEST TAMIL CHRISTIAN SONG||POWERLINES SONGS||AGCI

தேவனாகிய கர்த்தர் ஆதாமுக்கும் அவன் மனைவிக்கும் தோல் உடைகளை உண்டாக்கி அவர்களுக்கு உடுத்தினார்.

Unto Adam also and to his wife did the LORD God make coats of skins, and clothed them.

ஆதியாகமம் | Genesis: 3: 21

We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Christian music has long been a powerful source of inspiration, comfort, and encouragement for believers around the world. Rooted in biblical truths and themes, Christian songs offer a unique blend of beautiful melodies and meaningful lyrics that touch the hearts of listeners. In this article, we will explore some of the most uplifting Christian song lyrics that continue to resonate with people, nurturing their faith and bringing hope in challenging times.

   Disclosures

   Follow Us!

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo