கல்லறையில் வைத்தார் – Kallaraiyil Vaiththaar

கல்லறையில் வைத்தார் – Kallaraiyil Vaiththaar

1. கல்லறையில் வைத்தார்
இரட்சகர் இயேசை
பத்திரமாய்க் காத்தார்
கர்த்தர் இயேசை

பல்லவி

கல்லறை விட்டெழுந்தார்
தம் பகைஞரை ஜெயித்திட்டார்
அந்தகார சக்தியையும் தொலைத்தார்
அவர் ஜீவித்தாள்கிறார் என்னுள்ளிலே
எழுந்தார் – கிறிஸ்து
அல்லேலூயா! எழுந்தார்

2. வீணாய் காத்தனரே
இரட்சகரே இயேசை;
வீணாய் முத்திரையிட்டார்
கர்த்தர் இயேசை – கல்லறை

3. சாவு ஜெயிக்கலை
இரட்சகர் இயேசை,
முறித்தார் சங்கிலி
கர்த்தர் இயேசு – கல்லறை

Kallaraiyil Vaiththaar song lyrics in english

1.Kallaraiyil Vaiththaar
Ratchakar Yeasai
Paththiramaai Kaaththaar
Karththar Yeasai

Kallarai Vittelunthaar
Tham Pakaignarai Keyiththittaar
Anthakaara Sakthiyaiyum Tholaiththaar
Avar Jeeveeththaalkiraar Ennullilae
Ezunthaar – Kiristhu
Alleluya Ezhunthaar

2.Veenaai Karththanarae
Ratchakare Yeasai
Veenaai Muththiraiyittaar
Karththar Yeasai

3.Saauv Jeyikkalai
Ratchakar Yeasai
Muriththaar Sangili
Karththar Yeasu

We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Christian music has long been a powerful source of inspiration, comfort, and encouragement for believers around the world. Rooted in biblical truths and themes, Christian songs offer a unique blend of beautiful melodies and meaningful lyrics that touch the hearts of listeners. In this article, we will explore some of the most uplifting Christian song lyrics that continue to resonate with people, nurturing their faith and bringing hope in challenging times.

   Disclosures

   Follow Us!

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo