கிருபைக் காற்று வீசுது – Kirubai Kaattru Veesuthu

கிருபைக் காற்று வீசுது – Kirubai Kaattru Veesuthu

கிருபைக் காற்று வீசுது
ஜீவ நதியும் பாயுது
அலைகள் சுத்தி செய்யுது
அல்லேலூயா! தேவனுக்கு.

The heavenly gales are blowing;
The cleansing stream is flowing.
Beneath its waves I’m going:
Hallelujah! Praise the Lord

Kirubai Kaattru Veesuthu song lyrics in english

Kirubai Kaattru Veesuthu
Jeeva Nathiyum Paayuthu
Alaigal Suththi Seiyuthu
Alleluya Devanukku

#Iphone #smartwatch #dress #shoes #mobile #laptop #kitchen #garden #kids #bible #music #samsung #Apple #Vivo #Oppo #oneplus #CCTV #DSLR #soundbar #TV #electronics

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Christian music has long been a powerful source of inspiration, comfort, and encouragement for believers around the world. Rooted in biblical truths and themes, Christian songs offer a unique blend of beautiful melodies and meaningful lyrics that touch the hearts of listeners. In this article, we will explore some of the most uplifting Christian song lyrics that continue to resonate with people, nurturing their faith and bringing hope in challenging times.

   Disclosures

   Follow Us!

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo