செங்கடலை பிளந்த தேவன் -Sengadalai pilantha devan

Deal Score+2
Deal Score+2

செங்கடலை பிளந்த தேவன் – Sengadalai pilantha devan

செங்கடலை பிளந்த தேவன்
என்னோடு இருக்கிறார்
நான் யாருக்கும் பயப்படேனே
எரிகோவை தகர்த்த தேவன்
என் கூட இருக்கிறார்
நான் யாருக்கும் அஞ்சிடேனே-2

ஓசன்னா ஓசன்னா என்று பாடுவேன்
என் தேவனுக்கு மகிமையை செலுத்திடுவேன்
ஓசன்னா ஓசன்னா என்று பாடுவேன்
என் தேவனுக்குள் மகிழ்ந்து களிகூறுவேன்-2

1.மாராவின் நீரை மதுரமாய் மாற்றிய
என் நேசர் என்றும் என்னோடுண்டு-2
இஸ்ரவேலின் தாகத்தை தீர்த்திட்டவர்
இன்று உன் தாகம் தீர்க்க வல்லவரே-2-ஓசன்னா

2.மரித்த லாசருவை உயிர்த்திட்ட தேவன்
இன்றும் என்றும் நம்மோடுண்டு-2
லாசருவை உயிர்ப்பித்த தேவன் அவர்
இன்று உன்னையும் உயிர்ப்பிக்க வல்லவரே-2-ஓசன்னா

Sengadalai pilantha devan song lyrics in english

Sengadalai pilantha devan ennodu irrukirar
naan yarukum bayapadenae
Erigovai thagartha devan ennodu irrukirar
naan yarukum anjidenye -2

Hosanna hosanna endru paduven
en devanuku
magimaiyai seluthiduven
Hosanna hosanna endru paduven
en devanukul magilnthu kalikuruven -2

1. Maravin neerai maduramai matriya
en nesar endrum enodu undu
Isravelin thagathai therthitavar
Indru un thagam theerthida vallavarae-2 -hosanna

2. Maritha lasaruvai uyirthita devan
indrum endrum ennodu undu
Lasaruvai uyirpitha devan avar indrum
unnaiyum uyirpika vallavarae -2 – hosanna

Sengadalai pilantha devan ennodu irrukirar
naan yarukum bayapadenae
Erigovai thagartha devan ennodu irrukirar
naan yarukum anjidenye -2

Hosanna hosanna endru paduven
en devanuku
magimaiyai seluthiduven
Hosanna hosanna endru paduven
en devanukul magilnthu kalikuruven -2

1. Maravin neerai maduramai matriya
en nesar endrum enodu undu
Isravelin thagathai therthitavar
Indru un thagam theerthida vallavarae-2 -hosanna

2. Maritha lasaruvai uyirthita devan
indrum endrum ennodu undu
Lasaruvai uyirpitha devan avar indrum
unnaiyum uyirpika vallavarae -2 – hosanna

Disclaimer: "The lyrics are the property and copyright of their original owners. The lyrics provided here are for personal and educational purposes only."
We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   Welcome to Christianmedias’ Tamil Christian Song Lyrics. Here, you will find lyrics for many of your favorite songs from today’s top contemporary Christian music artists. Our collection includes Gospel music lyrics, contemporary Christian music lyrics, and black Gospel song lyrics.

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Tamil Christian music inspires and comforts believers globally, blending biblical truths with beautiful melodies and meaningful lyrics. world Tamil christians explores the collections of Tamil Christian song lyrics, Daily Bible verse and worship songs lyrics,new year songs,christmas songs & more.

   Follow Us!

   christian medias ios app
   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo