தீதிலா மா மகத்வ – Theethilla Maa Magathva

தீதிலா மா மகத்வ – Theethilla Maa Magathva

பல்லவி

தீதிலா மா மகத்வ
தேவா, வந்தாளும். -அதிசய

சரணங்கள்

1.ஆதி மூலனே-உயர்-நீதி குணாலனே,-மனு
ஜாதி இடமே மணமானதை மாதயவாய் நிலையாக்கின,

2.வேத போதனே, பிர-சாத நாதனே, தினம்
மாது மணாளனும் யாதொரு பேதம் இலாது சுகித்திட

3.’மித்திர சேர்க்கையும், பரி-சுத்த இல் வாழ்க்கையும்-வளர்
புத்திர சந்தான மோடிவர் நித்திய சிலாக்கியம் உற்றிட

4.தேவ சேயராய்-இவர் மேவ, நேயராய்-கெடு
பாவ வழி மாறி நெருங்கிய ஜீவ வழியே தொடர்ந் தேகிட, – தீதிலா

Theethilla Maa Magathva song lyrics in english

Theethilla Maa Magathva
Deva Vanthalum Athisaya

1.Aathi Moolanae Uyar Neethi Gunalanae Manu
Jaathi Idamae Manamaanathai Maathayavaai Nilaiyakkina

2.Vedha Pothanae Pirasatha Naathanae Thinam
Maathu Manaalanum Yathoru Peatham Elathu Sugithida

3.Mithira Searkkaiyum Parisuththa El Vaalkkaiyum Valar
Puththira Santhaana Modivar Niththiya Silakkiyam Uttrida

4.Deva Seayaraai Evar Meava Meayaraai Kedu
Paava Vazhi Maari Nerungiya Jeeva Vazhiyae Thodarntheagida

Disclaimer : " The Lyrics are the property and Copyright of the Original Owners, Lyrics here are For Personal and Educational Purpose only! Thanks."

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Christian music inspires and comforts believers globally, blending biblical truths with beautiful melodies and meaningful lyrics. This article explores uplifting Christian song lyrics that nurture faith and bring hope in challenging times.

   Disclosures

   Follow Us!

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo