நம்புகிறேன் நான் நம்புகிறேன் – Nambukirean Naan Nambukirean

நம்புகிறேன் நான் நம்புகிறேன் – Nambukirean Naan Nambukirean

நம்புகிறேன் நான், நம்புகிறேன் நான்,
மீட்பர் எனக்காய் மரித்தார்,
பாவம் மன்னித்தவர்,
சமாதானத்தை தந்தார்,
அல்லேலுயா கீதம் பாடுவேன்.

I do Believe it Ido Believe it!
I’m saved through the Blood of the
Lamb My happy soul is free
For the Lord has pardoned me,
Hallelujah to Jesus’ name!

Nambukirean Naan Nambukirean song lyrics in english

Nambukirean Naan Nambukirean Naan
Meetpar Enakkaai Marithaar
Paavam Mannithavar
Samathanaththai Thanthaar
Alleluya Geetham Paaduvean.

We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Christian music has long been a powerful source of inspiration, comfort, and encouragement for believers around the world. Rooted in biblical truths and themes, Christian songs offer a unique blend of beautiful melodies and meaningful lyrics that touch the hearts of listeners. In this article, we will explore some of the most uplifting Christian song lyrics that continue to resonate with people, nurturing their faith and bringing hope in challenging times.

   Disclosures

   Follow Us!

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo