பிதாவே உமதாவியை – Pithavae Umathaviyai Lyrics

பிதாவே உமதாவியை – Pithavae Umathaviyai Lyrics

1.பிதாவே உமதாவியை
அன்பாய் அனுப்பி அவரை
அடியாருக்கு ஈந்திடும்
நற் சீரைத் தந்து ரட்சியும்.

2. கெட்டோம் திரும்ப ரட்சித்தீர்;
விழுந்தோம், மீட்புண்டாக்கினீர்;
இம்மீட்பை நாங்கள் பற்றவும்
மெய் விசுவாசம் தந்திடும்.

3.துன்பத்தை இன்பமாக்குவீர்
இருளில் ஜோதி காண்பிப்பீர்,
மந்தாரம் மூடும் சாவிலே
அருளின் ஒளி வீசுமே.

Pithavae Umathaviyai Lyrics in English

1.Pithavae Umathaviyai
Anbaai Anuppi Avarai
Adiyaarukku Eenthidum
Nar Seerai Thanthu Ratchiyum

2.Kettom Thirumba Ratchitheer
Vilunthom Meetpundaakkineer
Emmeetpai Naangal Pattravum
Mei Visuvaasam Thanthidum

3.Thunbaththai Inbamaakkuveer
Irulil Jothi Kaanpipeer
Manthaaram moodum Saavilae
Arulin Oli Veesumae

We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Christian music has long been a powerful source of inspiration, comfort, and encouragement for believers around the world. Rooted in biblical truths and themes, Christian songs offer a unique blend of beautiful melodies and meaningful lyrics that touch the hearts of listeners. In this article, we will explore some of the most uplifting Christian song lyrics that continue to resonate with people, nurturing their faith and bringing hope in challenging times.

   Disclosures

   Follow Us!

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo