புதிய வானம் அமைப்போம் – Puthiya Vanam Amaipom Lyrics

புதிய வானம் அமைப்போம் – Puthiya Vanam Amaipom Lyrics

புதிய வானம் அமைப்போம்
புதிய பூமி சமைப்போம் – 2
நாளைய தலைவர்கள் நாம் ஆவோம்
இறையரசமைத்திடுவோம் – 2
புதிய வானம் அமைப்போம்
புதிய பூமி சமைப்போம்

1. மனிதரிடையிலே கடவுள் வாழ்கிறார்
அவரே நம்மை இயங்க செய்கிறார் – 2
தடைகள் அனைத்தும் தகர்த்திடுவார்
தரணியின் தரத்தினை உயர்த்திடுவோம் – 2

2. மனிதர் மனதிலே புனிதம் வளரவே
மனித மரபுகள் மாண்பில் உயரவே – 2
இறைமகன் துணையுடன் பயணம் செய்வோம்
தலைமுறை மீட்புர உழைத்திடுவோம் – 2

RC Catholic VBS Tamil Song With Lyrics புதிய வானம் அமைப்போம் Puthiya Vanam Amaipom

#Iphone #smartwatch #dress #shoes #mobile #laptop #kitchen #garden #kids #bible #music #samsung #Apple #Vivo #Oppo #oneplus #CCTV #DSLR #soundbar #TV #electronics

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Christian music has long been a powerful source of inspiration, comfort, and encouragement for believers around the world. Rooted in biblical truths and themes, Christian songs offer a unique blend of beautiful melodies and meaningful lyrics that touch the hearts of listeners. In this article, we will explore some of the most uplifting Christian song lyrics that continue to resonate with people, nurturing their faith and bringing hope in challenging times.

   Disclosures

   Follow Us!

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo