பெத்லகேமிலே மாட்டுத்தொழுவத்திலே-Bethalagemiley MaattuThozhuvathilae

பெத்லகேமிலே மாட்டுத்தொழுவத்திலே-Bethalagemiley MaattuThozhuvathilae

பெத்லகேமிலே மாட்டுத்தொழுவத்திலே
பிறந்தாரே நம் இயேசு-2
பிறந்தாரே பிறந்தாரே பிறந்தாரே
நம்மை மீட்டிடவே-2

1.தாவீதின் ஊரில்
கிறிஸ்து என்னும் இரட்சகர்
நமக்காய் பிறந்தாரே
பயம் வேண்டாம்
கலக்கம் வேண்டாம்
எல்லாம் பார்த்துக்கொள்வார்-2

உன்னத தேவனுக்கு
மகிமை உண்டாகட்டும்
பூமியிலே சமாதானமும்
நன்மை உண்டாகட்டும்-2

Merry Christmas Merry Christmas
இயேசு பிறந்தார்
நம்மை மீட்டிட பிறந்தார்-2

2.சுவிசேஷத்தை பிரசங்கித்திட
இயேசு வந்தாரே
குணமாக்கிடவும்
விடுதலை தரவும்
பரலோகம் விட்டு வந்தார்-2

இம்மானுவேல்
தேவன் நம்மோடிருக்கின்றார்
நித்திய நித்திய காலமாய்
அவரே அரசாளுவார்-2-பெத்லகேமிலே

Merry Christmas Merry Christmas
இயேசு பிறந்தார்
நம்மை மீட்டிட பிறந்தார்-2

Pirantharea Nam Yesu | RJ Moses | New Christmas Song | Official Music Video | HD

We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Christian music has long been a powerful source of inspiration, comfort, and encouragement for believers around the world. Rooted in biblical truths and themes, Christian songs offer a unique blend of beautiful melodies and meaningful lyrics that touch the hearts of listeners. In this article, we will explore some of the most uplifting Christian song lyrics that continue to resonate with people, nurturing their faith and bringing hope in challenging times.

   Disclosures

   Follow Us!

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo