மகிழையனே மன மகிழையனே – Magizhaiyane En Magizhaiyane

Deal Score+1
Deal Score+1

மகிழையனே மன மகிழையனே – Magizhaiyane En Magizhaiyane

பல்லவி

மகிழையனே மன மகிழையனே
துதி புரியுந்ததி வந்தாள் புண்ணியனே

அனுபல்லவி

வந்தனம் ஸ்வாமி தருதுணைநேமி
மனோகர தினமேவி

சரணங்கள்

1.சீரார் புதிய துங்க வருடமருள் சிங்கனென மாமனுவேலா
திவ்யகுணாளா மரியாள் பாலா – ஜெகாதிபா நடத்தன்பா

2. ‘தாதை தணிய விண்டு தவணை பல தண்டு மருளாசன ராஜா
சற்குண வாசா தவறா ஈசா தயாபரா சரணன்பா

3. நாதா கனிகள் மல்க புனித ஆவி நல்கும் பரிபாலன் நேயா
நல்ல சகாயா தனை பாராயோ நராதிபா அருளன்பா

Magizhaiyane En Magizhaiyane song lyrics in english

Magizhaiyane En Magizhaiyane
Thuthi Puriyunthathi Vanthaal Punniyanae

Vanthanam Swami Tharuthunai Neami
Manokara Thinameavi

1.Seeraar Puthiya Thunga varuda Marul Singameana Mamanuveala
Dhivya Gunaalaa Mariyaal Paala – jegathiba Nadaththanpa

2.Thaathai Thaniya Vindu Thavanai Pala Thandu Marulaasana Raaja
Sarguna Vaasa Thavaraa Eesa Thayapara Sarananpa

3.Naatha Kanigal Malga Punitha Aavi Nalgum Paripaalan Neaya
Nalla Sahaya Thanai Paaraayo Naraathipa Arulanpa

We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Christian music has long been a powerful source of inspiration, comfort, and encouragement for believers around the world. Rooted in biblical truths and themes, Christian songs offer a unique blend of beautiful melodies and meaningful lyrics that touch the hearts of listeners. In this article, we will explore some of the most uplifting Christian song lyrics that continue to resonate with people, nurturing their faith and bringing hope in challenging times.

   Disclosures

   Follow Us!

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo