மங்களம் ஜெயமங்களம் – Mangalam Jeyamangalam

மங்களம் ஜெயமங்களம் – Mangalam Jeyamangalam

பல்லவி

மங்களம் ஜெயமங்களம்!
மாசில்லா திரியேகர்க்கு

அனுபல்லவி

சங்கையின் ராஜர்க்கு
எங்குமாபுகழ் நேசர்க்கு – மங்களம்

சரணங்கள்

1.அந்தம் ஆதி யில்லாதவர்,
விந்தை யுலகம் செய்தவர்,
முந்த நமை நேசித்தவர்,
மூவுலகுக்கும் ஆண்டவர்
சந்ததம் வாழ்பவர்,
எந்தையாம் பிதாவுக்கு.

2.வான லோகமே விட்டு,
ஈனப்பாவியையிட்டு
தானமா யுயிர் விட்டு
தீன நரரைத் தான் மீட்டு,
வாழும் மணவா ளர்க்கு
நன்மைசெய் மனுவேலர்க்கு.

3.சுத்த இதயமே தந்து,
பக்தர் மனதிலே வந்து
அத்த னாலயமா யீந்து
நித்தம் துதிபெற நின்று,
சத்தியம் போதிக்கும்
சுவாமி பரிசுத்தாவிக்கும்.

Mangalam Jeyamangalam song lyrics in english 

Mangalam Jeyamangalam
Maasilla Thiriyeakarkku

Sangaiyin Raajarkku
Engumaa Pugal Neasarkku

1.Antham Aathi Yillathavar
Vinthai Ulagam Seithavar
Muntha Namai Neasiththavar
Moovulalkkum Aandavar
Santhatham Vaazhbavar
Enthaiyaam Pithaauvkku

2.Vaana Logamae Vittu
Eena Paaviyai Yittu
Thaanamaa Uyir Vittu
Theena Nararai Thaan Meettu
Vaazhum Manavaalarkku
Nanmai Sei Manuvealarkku

3.Suththa Idhayamae Thanthu
Bakthar Manathilae Vanthu
Aththa Naalayamaa Eeinthu
Niththam Thuthi Peara Nintru
Saththiyam Pothikkum
Swami Parisuththaavikkum

We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Christian music has long been a powerful source of inspiration, comfort, and encouragement for believers around the world. Rooted in biblical truths and themes, Christian songs offer a unique blend of beautiful melodies and meaningful lyrics that touch the hearts of listeners. In this article, we will explore some of the most uplifting Christian song lyrics that continue to resonate with people, nurturing their faith and bringing hope in challenging times.

   Disclosures

   Follow Us!

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo