ನನ್ನ ಕೃಪಾ ನಿಧಿಯೇ ನನ್ನ ಪಾಲು ನೀವೇ – Nanna Kripa Nidhiye Nanna Palu Neeve

Anil Adoor
Deal Score0
Deal Score0

ನನ್ನ ಕೃಪಾ ನಿಧಿಯೇ ನನ್ನ ಪಾಲು ನೀವೇ
Nanna Kripa Nidhiye Nanna Palu Neeve

ನನ್ನ ಸಂಪತ್ತು ನೀವಲ್ಲವೇ ನನ್ನ ದುರ್ಗ ನೀವೇ
Nan Sampatthu Neevallave Nanna durgha neeve

ನನ್ನ ಕೋಟೆ ನೀವೇ ಎಂದೆಂದೂ ಆಶ್ರಯವೇ
Nanna kote neeve Endhendhu Ashrayave

ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಒರಗಲು ಎಲ್ಲಾ ಹೇಳಲು
Edheyalli Oragalu Ella Helalu

ನಂಬಿಗಸ್ತನು ಜಯಶಾಲಿಯಾದವನು
Nambhigasthanu Jayashaliadhavanu

ಹೋಸನ್ನಾ ಹೋಸನ್ನಾ (2) Hosanna Hosanna (2)

ನನ್ನ ಕೋಟೇ ನೀವೇ ನನ ಶರಣನು ನೀವೇ
Nanna Kote Neeve Nanna Sharana Neeve

ನನ್ನ ಗುರಾಣಿ ನೀವಲ್ಲವೇ ನನ್ನ ಬಂಡೆ ನೀವೇ
Nan Gurani Neevallave Nanna Bhande Neeve

ನನ್ನ ಜೀವ ಜಲವೇ ನನ್ನ ಬುಗ್ಗೆ ನೀವೇ
Nanna Jeeva Jalave Nanna Buggeyu Neeve

ನನ್ನ ಒಡೆಯ ನೀವೇ ನನ್ನ ಭುಜಬಲವೇ
Nanna Odeya Neeve Nanna Bhujabhalave

ನೀವೇ ನನ್ನ ಬಯಕೆಯು ನನ್ನ ಆರಂಭವೇ
Neeve Nan Bayakeyu Nanna Aarambhave

ನನ್ನ ವಾಗ್ದಾನವೇ ನನ್ನ ಆಮೆನ್ ನೀವೇ
Nanna Vakdhaanave Nanna Amen Neeve

https://www.facebook.com/christianmedias/photos/a.232990043569881/653373708198177

Disclaimer: "The lyrics are the property and copyright of their original owners. The lyrics provided here are for personal and educational purposes only."
We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   Welcome to Christianmedias’ Tamil Christian Song Lyrics. Here, you will find lyrics for many of your favorite songs from today’s top contemporary Christian music artists. Our collection includes Gospel music lyrics, contemporary Christian music lyrics, and black Gospel song lyrics.

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Tamil Christian music inspires and comforts believers globally, blending biblical truths with beautiful melodies and meaningful lyrics. world Tamil christians explores the collections of Tamil Christian song lyrics, Daily Bible verse and worship songs lyrics,new year songs,christmas songs & more.

   Follow Us!

   christian medias ios app
   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo