ஆத்துமமே என் முழு உள்ளமே – Aathumame En Muzhu Ullame 

ஆத்துமமே என் முழு உள்ளமே – Aathumame En Muzhu Ullame 

ஆத்துமமே என் முழு உள்ளமே – உன்
ஆண்டவரைத் தொழு தேத்து -இந்நாள் வரை
அன்பு வைத் தாதரித்த – உன்
ஆண்டவரைத் தொழுதேத்து

1. போற்றிடும் வானோர், பூதலத்துள்ளோர்
சாற்றுதற் கரிய தன்மையுள்ள – ஆத்துமமே

2. தலை முறை தலை முறை தாங்கும் விநோத
உலக முன் தோன்றி ஒழியாத – ஆத்துமமே

3. தினம் தினம் உலகில் நீ செய் பலவான
வினை பொறுத் தருளும், மேலான – ஆத்துமமே

4. வாதை, நோய், துன்பம் மாற்றி, ஆனந்த
ஓதரும் தயைசெய் துயிர் தந்த – ஆத்துமமே

5. உற்றுனக் கிரங்கி உரிமை பாராட்டும்,
முற்றும் கிருபையினால் முடி சூட்டும் – ஆத்துமமே

6. துதி மிகுந்தேறத் தோத்தரி தினமே,
இதயமே, உள்ளமே, என் மனமே – ஆத்துமமே

Aathumame En Muzhu Ullame  Lyrics in English 

Aathumame En Muzhu Ullame
Un Aandavarai Thozhu Thethu Innaal Varai
Anbu Vaith Thatharitha
Un Aandavarai Thozhuthethu

1.Potridum Vaanor Poothalaththulloor
Saatuthar kariya Thanmaiyulla – Aathumame

2.Thalaimurai Thalaimurai Thaangum Vinodha
Ulaga Mun Thondri Ozhiyaatha– Aathumame

3.Dhinam Dhinam Ulagil Nee Sei Palavaana
Vinai Poruththarulum Melaana – Aathumame

4.Vaathai Noai Thunbam Maattri Aanantha
Ootharum Thayai sei Thuyir Thantha – Aathumame

5.Uttrunak kirangi Urimai Paaraatum
Muttrum Kirubaiyinaal Mudi Soottum  – Aathumame

6.Thuthi Miguntheara Thothari Thinamae,
Idhayamae Ullamae En Manamae -Aathumame

Psalms-103/சங்கீதம்-103

சேத்துக்கும் ஒரு குமாரன் பிறந்தான்; அவனுக்கு ஏனோஸ் என்று பேரிட்டான்; அப்பொழுது மனுஷர் கர்த்தருடைய நாமத்தைத் தொழுதுகொள்ள ஆரம்பித்தார்கள்.

ஆதியாகமம் | Genesis: 4: 26

We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Christian music has long been a powerful source of inspiration, comfort, and encouragement for believers around the world. Rooted in biblical truths and themes, Christian songs offer a unique blend of beautiful melodies and meaningful lyrics that touch the hearts of listeners. In this article, we will explore some of the most uplifting Christian song lyrics that continue to resonate with people, nurturing their faith and bringing hope in challenging times.

   Disclosures

   Follow Us!

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo