தேவனின் பார்வைகள் பட்டால் – Devanin Parvaigal Pattal song lyrics

தேவனின் பார்வைகள் பட்டால் – Devanin Parvaigal Pattal song lyrics

தேவனின் பார்வைகள் பட்டால்
நம் பாவங்கள் பறந்தோடி போகும்
தேவனின் பார்வைகள் பட்டால்
நம் பாவங்கள் பறந்தோடி போகும்
நாள் முழுதும் ஆண்டவனை
நாம் ஜெபித்தால் அது நடந்துவிடும்
நாள் முழுதும் ஆண்டவனை
நாம் ஜெபித்தால் அது நடந்துவிடும்
தேவனின் பார்வைகள் பட்டால்
நம் பாவங்கள் பறந்தோடி போகும்

வானத்தின் மீதின்று ஒளியானவர்
வையத்தில் இளந்தென்றல் காற்றானவர்
வானத்தின் மீதின்று ஒளியானவர்
வையத்தில் இளந்தென்றல் காற்றானவர்
தியானங்கள் செய்யும் மானிடர்க்கென்றும்
தியானங்கள் செய்யும் மானிடர்க்கென்றும்
தானாக பொழிகின்ற அருளானவர்
தானாக பொழிகின்ற அருளானவர்
தேவனின் பார்வைகள் பட்டால்

நம் பாவங்கள் பறந்தோடி போகும்
தேவனின் பார்வைகள் பட்டால்
நம் பாவங்கள் பறந்தோடி போகும்

தீயோர்கள் செய்கின்ற பழிபாவமும்
தெரியாமல் செய்கின்ற பிழை யாவையும்
தீயோர்கள் செய்கின்ற பழிபாவமும்
தெரியாமல் செய்கின்ற பிழை யாவையும்
தவறென்று வருந்தி தாமாக உணர்ந்து
தவறென்று வருந்தி தாமாக உணர்ந்து
எவர் வந்த போதும் ரட்சிப்பவர்
எவர் வந்த போதும் ரட்சிப்பவர்
தேவனின் பார்வைகள் பட்டால்

நம் பாவங்கள் பறந்தோடி போகும்
தேவனின் பார்வைகள் பட்டால்
நம் பாவங்கள் பறந்தோடி போகும்
நாள் முழுதும் ஆண்டவனை
நாம் ஜெபித்தால் அது நடந்துவிடும்
நாள் முழுதும் ஆண்டவனை
நாம் ஜெபித்தால் அது நடந்துவிடும்

Devanin Parvaigal Pattal song lyrics in English 

Devanin Paarvaigal Pattal
Nam Paavangal Parandhodi Pogum
Devanin Paarvaigal Pattal
Nam Paavangal Parandhodi Pogum
Naal Muzhudhum Aandavanai
Naam Jebithal Adhu Nadandhuvidum
Naal Muzhudhum Aandavanai
Naam Jebithal Adhu Nadandhuvidum
Devanin Paarvaigal Pattal
Nam Paavangal Parandhodi Pogum

Vaanathin Meethindru Ozhiyanavar
Maiyathil Ilanthendral Kaatranavar
Vaanathin Meethindru Ozhiyanavar
Maiyathil Ilanthendral Kaatranavar
Thyanagal Seiyum Maanidarkendrum
Thyanagal Seiyum Maanidarkendrum
Thaanaga Pozhikindra Arulanavar
Thaanaga Pozhikindra Arulanavar
Devanin Paarvaigal Pattal
Nam Paavangal Parandhodi Pogum
Devanin Paarvaigal Pattal
Nam Paavangal Parandhodi Pogum

Theeyorgal Seigindra Pazhi Paavamum
Theriyamal Seigindra Pizhai Yaavayum
Theeyorgal Seigindra Pazhi Paavamum
Theriyamal Seigindra Pizhai Yaavayum
Thavarendru Varundhi
Thaamaga Unarndhu
Thavarendru Varundhi
Thaamaga Unarndhu
Evar Vandha Podhum Retchipavar
Evar Vandha Podhum Retchipavar

Devanin Paarvaigal Pattal
Nam Paavangal Parandhodi Pogum
Devanin Paarvaigal Pattal
Nam Paavangal Parandhodi Pogum
Naal Muzhudhum Aandavanai
Naam Jebithal Adhu Nadandhuvidum
Naal Muzhudhum Aandavanai
Naam Jebithal Adhu Nadandhuvidum

https://www.instagram.com/p/CGeTOzkn0VX
Disclaimer : " The Lyrics are the property and Copyright of the Original Owners, Lyrics here are For Personal and Educational Purpose only! Thanks."
We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Christian music has long been a powerful source of inspiration, comfort, and encouragement for believers around the world. Rooted in biblical truths and themes, Christian songs offer a unique blend of beautiful melodies and meaningful lyrics that touch the hearts of listeners. In this article, we will explore some of the most uplifting Christian song lyrics that continue to resonate with people, nurturing their faith and bringing hope in challenging times.

   Disclosures

   Follow Us!

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo