ദിവ്യകാരുണ്യമേ ദൈവസ്നേഹമേ – Divyakarunyame Daivasenhame

Deal Score0
Deal Score0

ദിവ്യകാരുണ്യമേ ദൈവസ്നേഹമേ – Divyakarunyame Daivasenhame

ദിവ്യകാരുണ്യമേ ദൈവസ്നേഹമേ
ഉണ്ണാൻ മറന്നാലും ഊട്ടാൻ മറക്കാത്ത
തളരാത്ത തായ് ഭാവമേ
കനിവിന്റെ കൂദാശയേ
ദിവ്യകാരുണ്യമേ സ്നേഹമേ (2)

കൂടെ വസിക്കണേ പോകരുതേ
കൂട്ടുവേണം നിന്റെ സ്നേഹബലം (2)

കാണാൻ കൊതിച്ചെന്നാൽ കൂടെ വസിക്കും
കൂട്ടംപിരിഞ്ഞാലോ തേടിവരും (2)
തേടിവന്നീടിലോ തോളിലേറ്റും
തോളിലെടുത്തവനുമ്മ നൽകും (2)

(ദിവ്യകാരുണ്യമേ…..സ്നേഹമേ )
( കൂടെ വസിക്കണേ……)(2)

പ്രാണൻ കൊണ്ടിന്നവൻ പ്രാതൽ വിളമ്പും
പാപിയെന്നോർക്കതെൻ ഉളളിൽ വരും (2)
വീണുപോയീടിലോ വീണ്ടെടുക്കും
വീണ്ടെടുത്തവനെന്നെ സ്വന്തമാക്കും (2)

(ദിവ്യകാരുണ്യമേ…..സ്നേഹമേ )
( കൂടെ വസിക്കണേ……)(2)

Divyakarunyame divyamam snehame song lyrics in english

Divyakarunyame divyamam snehame
Kochukaivellayil anayum swargga sammaname
Divyakarunyame divyamam bhojyame
Dyhovitinyatrayil ente divyapatheyame
Hrdayamoorukki njan nadha anayu
Sarvam arppikkam ennil aliyu
Nikkaname karakal choriyaname krupakal -2

Kadalolam snehamay marubhuvam manasse
Malayolam krupayumay krupachornnen jeevanil -2
Swargam en svantam en eesho en svantam
Hrdayam parudisa en eesho en bhagyam -2
Anavaratam krupachoriyuneeshoyke aaradhana

Divyakarunyame divyamam snehame
Kochukaivellayil anayum swargga sammaname

Sarvam nee tannappol nalkanuntere njan
Ninnil valarnnitan aliyanuntere njan -2
Sarvam nin danam tiruvistam enn istam
Vachanam en deepam nalsukrtam en dharmam -2
Anavaratam krupachoriyuneeshoyke aaradhana

Disclaimer : " The Lyrics are the property and Copyright of the Original Owners, Lyrics here are For Personal and Educational Purpose only!"
We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   Welcome to Christianmedias’ Tamil Christian Song Lyrics. Here, you will find lyrics for many of your favorite songs from today’s top contemporary Christian music artists. Our collection includes Gospel music lyrics, contemporary Christian music lyrics, and black Gospel song lyrics.

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Tamil Christian music inspires and comforts believers globally, blending biblical truths with beautiful melodies and meaningful lyrics. world Tamil christians explores the collections of Tamil Christian song lyrics, Daily Bible verse and worship songs lyrics,new year songs,christmas songs & more.

   Follow Us!

   christian medias ios app
   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo