இம்மானுவேலே வாரும் – Immanuvelae Vaarum Lyrics

Deal Score+1
Deal Score+1

இம்மானுவேலே வாரும் – Immanuvelae Vaarum Lyrics

1. இம்மானுவேலே வாரும், வாருமே,
மெய் இஸ்ரவேலைச் சிறை மீளுமே;
மாதேவ மைந்தன் தோன்றும் வரைக்கும்
உன் ஜனம் பாரில் ஏங்கித் தவிக்கும்

மகிழ்! மகிழ்! சீயோனின் சபையே,
இம்மானுவேலின் நாள் சமீபமே.

2. ஈசாயின் வேர்த் துளிரே, வாருமே,
பிசாசின் வல்ல கோஷ்டம் நீக்குமே;
பாதாள ஆழம் நின்று ரட்சியும்,
வெம் சாவின்மேல் பேர் வெற்றி அளியும்.

3. அருணோதயமே, ஆ, வாருமே,
வந்தெங்கள் நெஞ்சை ஆற்றித் தேற்றுமே;
மந்தார ராவின் மேகம் நீக்கிடும்,
இருண்ட சாவின் நிழல் ஓட்டிடும்.

4. தாவீதின் திறவுகோலே, வாருமே,
விண் வாசலைத் திறந்து தாருமே;
ஒடுக்கமாம் நல் வழி காத்திடும்,
விசாலமாம் துர்ப் பாதை தூர்த்திடும்.

5. மா வல்ல ஆண்டவா, வந்தருளும்;
முற்காலம் சீனாய் மலைமீதிலும்
எக்காளம் மின்னலோடு தேவரீர்
பிரமாணம் இஸ்ரவேலுக்களித்தீர்

Immanuvelae Vaarum Lyrics in English

1.Immanuvelae Vaarum Vaarumae
Mei Isravaelai Sirai Meelumae
Maa Deva Mainthan Thontrum Varaikkum
Um Janam Paaril Yeangi Thavikkum

Magil Magil Seeyonin Sabaiyae
Immanuvealin Naal Sameebamae

2.Eesaayin Vear Thulirae Vaarumae
Pisaasin Valla Koastam Neekkumae
Paathaala Aaalam Nintru Ratchiyum
Vem Saavin Pear Vettri Aliyum

3.Arunothayamae Aa Vaarumae
Vanthengal Nenjai Aattri Theattrumae
Manthaara Raavin Meagam Neekkidum
Irunda Saavin Nizhal Oottidum

4.Thaaveethin Thiravukolae Vaarumae
Vin Vaasalai Thiranthu Thaarumae
Odukkamaam Nal Vazhi Kaaththidum
Visaalamaam Thur Paathai Thoorththidum

5.Maa Valla Aandavaa Vantharulum
Murkaalam Seenaai Malai Meethilum
Ekkaalam Minnalodu Devareer
Piramaanam Isravelukku Aliththeer

Disclaimer : " The Lyrics are the property and Copyright of the Original Owners, Lyrics here are For Personal and Educational Purpose only!"
We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   Welcome to Christianmedias’ Tamil Christian Song Lyrics. Here, you will find lyrics for many of your favorite songs from today’s top contemporary Christian music artists. Our collection includes Gospel music lyrics, contemporary Christian music lyrics, and black Gospel song lyrics.

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Tamil Christian music inspires and comforts believers globally, blending biblical truths with beautiful melodies and meaningful lyrics. world Tamil christians explores the collections of Tamil Christian song lyrics, Daily Bible verse and worship songs lyrics,new year songs,christmas songs & more.

   Follow Us!

   christian medias ios app
   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo