கர்த்தா எந்தனை நீர் – Karththaa Enthanai Neer

கர்த்தா எந்தனை நீர் – Karththaa Enthanai Neer

1. கர்த்தா! எந்தனை நீர்
அழைக்கிறீர், கேட்கிறேன்!
கல்வாரியின் உதிரத்தில்
கழுவப்படவே!

பல்லவி

கல்வாரி நாதா
குருசண்டை வாறேன்
தாழ்மையாய் ஜெபிக்கையில்
சுத்திகரியுமேன்!

2. தளர்ந்த பாவிக்கு
தாறீர் உந்தன் சக்தி!
தீமை யாவும் எனில் நீக்கி
தீ தறச் செய்கிறீர்! – கல்வாரி

3. இன்னும் வா! என்கிறீர்
இனி தன்பு பக்தி
மண்ணிலும் விண்ணிலும் பெற்று
மாசற்று வாழவே! – கல்வாரி

4. உண்மை விடுதலை
பெற்ற ஆத்மாவிலே
எல்லாம் நிறைவேறினதாய்
சாற்றுறீர் சாட்சியாய் – கல்வாரி

Karththaa Enthanai Neer song lyrics in english 

1.Karththaa Enthanai Neer
Alaikiraar Keatkirean
Kalvaariyin uthiraththil
Kazhuvapadavae

Kalvaari Naatha
Gurusandai Vaarean
Thaazhmaai Jebikaiyil
Suththikariyumean

2.Thalarntha Paavikku
Thaareer Unthan Sakthi
Theemai Yaavum Enil Neekki
Thee Thara Seikireer

3.Innum Vaa Enkireer
Ini Thanbu Bakthi
Mannilum Vinnilum Pettru
Maasattru Vaalavae

4.Unmai Viduthalai
Pettra Aathmaavilae
Ellaam Niraiverinathaai
Saattureer Saatchiyaai

We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Christian music has long been a powerful source of inspiration, comfort, and encouragement for believers around the world. Rooted in biblical truths and themes, Christian songs offer a unique blend of beautiful melodies and meaningful lyrics that touch the hearts of listeners. In this article, we will explore some of the most uplifting Christian song lyrics that continue to resonate with people, nurturing their faith and bringing hope in challenging times.

   Disclosures

   Follow Us!

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo