கர்த்தனே எம் துணையானீர் – Karthanae en thunaiyaaneer

கர்த்தனே எம் துணையானீர் – Karthanae en thunaiyaaneer

கர்த்தனே எம் துணையானீர்
நித்தமும் எம் நிழலானீர்
கர்த்தனே எம் துணையானீர்

1. எத்தனை இடர் வந்து சேர்ந்தாலும்
கர்த்தனே அடைக்கல மாயினார் (2)
மனுமக்களில் இவர் போலுண்டோ
விண் உலகிலும் இவர் சிறந்தவர் — கர்த்தனே

2. பாவி என்றென்னைப் பலர் தள்ளினார்
ஆவி இல்லை என்றிகழ்ந்தும் விட்டார் (2)
ராஜா உம் அன்பு எனைக் கண்டது
உம்மைப்போல் ஐயா , எங்கும் கண்டதில்லை — கர்த்தனே

3. சுற்றத்தாரும் காலத்தில் குளிர்ந்திட்டார்
நம்பினோரும் எதிராக வந்திட்டார் (2)
கொள்கை கூறியே பலர் பிரிந்திட்டார்
ஐயா , உம்மைப்போல் நான் எங்கும் கண்டதில்லை — கர்த்தனே

4. ஆயிரம் நாவுகள் நீர் தந்தாலும்
ராஜனே , உமைப் பாடக்கூடுமோ (2)
ஜீவனே உமக்களிக்கின்றேனே
உம்மைப்போல் ஐயா , எங்கும் கண்டதில்லை — கர்த்தனே

Karthanae en thunaiyaaneer song lyrics in english

Eththanai idar vanthu sernthaalum
Karththanae adaikkalamaayinaar (2)
Manumakkalil ivar polunndo
Vinn ulagilum ivar siranthavar

Karthanae en thunaiyaaneer
Niththamum en nizhalaaneer
Karthanae en thunaiyaaneer

Sutraththaarum kaalaththiil kulirnthittar
Nambinorum ethiraaga vanthittar (2)
Kolgai kooriyae palar pirinthittar
Aiyaa, ummaippol naan engum kandathillai

Karthanae en thunaiyaneer

Paavi endrennai palar thallinaar
Aavi illai enrigazhnthum vittar (2)
Raajaa um anbu enaikandathu
Ummaippola naan, engum kandathillai

Karthanae en thunaiyaneer

Aayiram naavugal neer thanthaalum
Rajanae, umai paadakkoodumo (2)
Jeevanai umakkalikkinrenae
ummaippol aiyaa, engum kandathillai –

Karthanae en thunaiyaneer
Nithamum en nizhalaneer
Karthanae en thunaiyaneer

 

 

அவர்களோடு ஜாதிஜாதியான சகலவிதக் காட்டு மிருகங்களும், ஜாதிஜாதியான சகலவித நாட்டு மிருகங்களும், பூமியின்மேல் ஊருகிற ஜாதிஜாதியான சகலவித ஊரும் பிராணிகளும், ஜாதிஜாதியான சகலவிதப் பறவைகளும், பலவிதமான சிறகுகளுள்ள சகலவிதப் பட்சிகளும் பிரவேசித்தன.
ஆதியாகமம் | Genesis: 7:14

#Iphone #smartwatch #dress #shoes #mobile #laptop #kitchen #garden #kids #bible #music #samsung #Apple #Vivo #Oppo #oneplus #CCTV #DSLR #soundbar #TV #electronics
We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Christian music has long been a powerful source of inspiration, comfort, and encouragement for believers around the world. Rooted in biblical truths and themes, Christian songs offer a unique blend of beautiful melodies and meaningful lyrics that touch the hearts of listeners. In this article, we will explore some of the most uplifting Christian song lyrics that continue to resonate with people, nurturing their faith and bringing hope in challenging times.

   Disclosures

   Follow Us!

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo