கிறிஸ்துவின் சுவிசேஷகர் – Kiristhuvin Suvishesakar

கிறிஸ்துவின் சுவிசேஷகர் – Kiristhuvin Suvishesakar

1.கிறிஸ்துவின் சுவிசேஷகர்
நற்செய்தி கூறினார்
யாவர்க்கும் திவ்விய ரகசியம்
விளங்கக் காட்டினார்

2.பூர்வீக ஞானர் மங்கலாய்
அறிந்த வாக்கையே
கார்மேகம் இல்லாப் பகல் போல்
இவர்கள் கண்டாரே

3.மெய் மாந்தனான கர்த்தரின்
மகா செய்கை எல்லாம்
உரைக்கும் திவ்விய வசனம்
சாகாமை உள்ளதாம்

4.நால் சுவிசேஷகரையும்
ஓர் ஆவி ஏவினார்
தம் வேதத்தாலே நம்மையும்
இப்போதழைக்கிறார்

5.நீர் பரிசுத்த மார்க்குவால்
புகன்ற செய்திக்கே
அடியார் உம்மை இத்தினம்
துதிப்போம் கர்த்தரே

Kiristhuvin Suvishesakar song lyrics in english

1.Kiristhuvin Suvishesakar
Narseithi Koorinaar
Yaavarkkum Dhiviya Ragasiyam
Vilanga Kaattinaar

2.Poorveega Gnaanar Mangalaai
Arintha Vaakkaiyae
Kaarmeagam Illaa Pagal Poal
Evargal Kandaarae

3.Mei Maanthanaana Karththanrin
Magaa Seigai Ellaam
Uraikkum Dhiviya Vasanam
Saagaamai Ullathaam

4.Naal Suvishekaraiyum
Oor Aavi Yeavinaar
Tham Veadhaththaalae Nammaiyum
Ippothalaikkiraar

5.Neer Parisuththa Maarkkuvaal
Pugantra Seithikkae
Adiyaar Ummai Iththinam
Thuthippom Karththarae

#Iphone #smartwatch #dress #shoes #mobile #laptop #kitchen #garden #kids #bible #music #samsung #Apple #Vivo #Oppo #oneplus #CCTV #DSLR #soundbar #TV #electronics
We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Christian music has long been a powerful source of inspiration, comfort, and encouragement for believers around the world. Rooted in biblical truths and themes, Christian songs offer a unique blend of beautiful melodies and meaningful lyrics that touch the hearts of listeners. In this article, we will explore some of the most uplifting Christian song lyrics that continue to resonate with people, nurturing their faith and bringing hope in challenging times.

   Disclosures

   Follow Us!

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo