மா தேவன் பிறந்தார் – Maa Devan Piranthar

மா தேவன் பிறந்தார் – Maa Devan Piranthar

மா தேவன் பிறந்தர்
மண் மீதில் உதித்தார்
மகிழுடன் பாடிடுவோம்
மகிழ்ந்து கொண்டாடிடுவோம்

Happy Christmas …

மாந்தரின் பாவங்களை
மன்னிக்க அவர் வந்தார்
மகிமையில் சேர்த்திடவே
மகிபன் வந்துவிட்டார்

நீங்கா துன்பங்களை
நீக்கிட அவர் வந்தார்
நித்திய வாழ்வினையே
நிர்மலன் தந்திடுவார்

Maa Devan Piranthar song lyrics in English

Maa Devan Piranthar
Man Meethil Uthithar
Magiludan Paadiduvom
Magilnthu Kondadiduvom

Happy Christmas …

Maantharin Paavangalai
Mannikka Avar Vanthar
Magimaiyil Serthidavae
Magiban Vanthuvittar

Neenga Thunbangalai
Neekida Avar vanthar
Nithiya Vazhvinayae
Nirmalan Thanthiduvar

We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Christian music has long been a powerful source of inspiration, comfort, and encouragement for believers around the world. Rooted in biblical truths and themes, Christian songs offer a unique blend of beautiful melodies and meaningful lyrics that touch the hearts of listeners. In this article, we will explore some of the most uplifting Christian song lyrics that continue to resonate with people, nurturing their faith and bringing hope in challenging times.

   Disclosures

   Follow Us!

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo