ಕೇರುಭಿಯರು ಸೇರಾಫಿಯರು – Kerubiyaru Seraphiyaru

Deal Score+1
Deal Score+1

ಕೇರುಭಿಯರು ಸೇರಾಫಿಯರು – Kerubiyaru Seraphiyaru

ಕೇರುಭಿಯರು , ಸೇರಾಫಿಯರು ಧಿನನಿತ್ಯ ಸ್ತುತಿಸುವ ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನೇ
ಮಹಿಮೆಗೂ ನೀ ಯೋಗ್ಯನೇ , ಮಾನ ಪ್ರಭಾವವು ಉಳ್ಳವನೇ (2)

ಆರಾಧನೆಗೆ ನೀ ಯೋಗ್ಯನೇ
ನನ್ ಸ್ತುತಿಗೆ ಪಾತ್ರನೇ (2)

ಪರಿಶುದ್ಧನೇ ಪರಿಶುದ್ಧನೇ ನಿನ್ನ ಆರಾಧಿಸುವೆ
ಸರ್ವ ಶಕ್ತನೇ ಸರ್ವ ವ್ಯಾಪಿಯೇ ನಿನ್ನ ಆರಾಧಿಸುವೆ

ಮಹಿಮೆಯ ಅರಸನೇ ನಿನಗೆ ಆರಾಧನೆ
ಸಿಂಹಾಸನ ರೂಡನೆ ನಿನಗೆ ಆರಾಧನೆ
ಸರ್ವ ಸೃಷ್ಟಿ ಕರ್ತನೇ ನಿನಗೆ ಆರಾಧನೆ
ಯುಗಯುಗಕ್ಕೂ ಜೀವಿಸುವಾತನೇ ಆರಾಧನೆ (2)

ನನಗಾಗಿ ಬಲಿಯಾಧವನೇ ಆರಾಧನೆ
ಮರಣವ ಗೇದ್ಧವನೇ ನಿನಗೆ ಆರಾಧನೆ
ನನ್ನೊಳಗೆ ಇರುವಾತನೇ ಆರಾಧನೆ
ನನ್ನನು ನಡೆಸುವವನೇ ಆರಾಧನೆ (2)

Kerubiyaru Seraphiyaru song lyrics in english

Kerubiyaru Seraphiyaru
Kerubhiyaru, Seraphiyaru dhinanithya sthuthisuva senadhishwarane
Mahimegu nee yogyane, maana prabhavavu ullavane (2)

Aaradhanege nee yogyane
Nan sthuthige paathrane (2)

Parishuddhane parishuddhane ninna aaradhisuve
Sarva shakthane sarva vyapiye ninna aarahisuve

Mahimeya arasane ninage aaradhane
Simhasana roodane ninage aaradhane
Sarva srushti kartane nanage aaradhane
Yugayugakku jeevisuvathane aaradhane (2)

Nanagaagi baliyadhavane aaradhane
Maranava geddhavane aaradhane
Nannolage iruvathane aaradhane
Nannanu nadesuvavane aaradhane (2)

whatsapp bible verse

Disclaimer: "The lyrics are the property and copyright of their original owners. The lyrics provided here are for personal and educational purposes only."
We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   Welcome to Christianmedias’ Tamil Christian Song Lyrics. Here, you will find lyrics for many of your favorite songs from today’s top contemporary Christian music artists. Our collection includes Gospel music lyrics, contemporary Christian music lyrics, and black Gospel song lyrics.

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Tamil Christian music inspires and comforts believers globally, blending biblical truths with beautiful melodies and meaningful lyrics. world Tamil christians explores the collections of Tamil Christian song lyrics, Daily Bible verse and worship songs lyrics,new year songs,christmas songs & more.

   Follow Us!

   christian medias ios app
   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo