நண்பரே நாம் ஒன்று கூடுவோம் – Nanbarae Naam Ontru Kooduvom

நண்பரே நாம் ஒன்று கூடுவோம் – Nanbarae Naam Ontru Kooduvom

பல்லவி

நண்பரே நாம் ஒன்று கூடுவோம்
பண்புற நாம் நன்று பாடுவோம்
நண்ணரும் நம் மறை நாதனார்
மண்ணில் நர உருவானதால்

1. மந்தையில் மேய்ப்பர்கள் தூதனால்
விந்தையான மொழி கேட்டதால்
சிந்தை மகிழ்ந்து அந்நேரமே
கந்தை பொதிந்தோனைக் காணவே – நண்

2. வெய்யோன் வருமிட வான்மீனோ?
துய்யோன் தருதுட இசை தானோ?
மெய்யன் திருமிட ஆற்றலோ?
அய்யன் பதமிட போற்றலோ? – நண்

3. கர்த்தத்துவம் நிறை பாலனே!
கங்குல் பகல் காக்கும் சீலனே!
எங்கும் உனதொளி வேதனே!
தங்கும் படியருள் போதனே! – நண்

4. அந்தரமானோர் புகழ் தேவே!
சுந்தரமானோர் மகிழ் கோவே!
தந்திரப் பாந்தத் தலைமேலே
வந்தீரோ மிதிக்கக் காலாலே – நண்

Nanbarae Naam Ontru Kooduvom song lyrics in english 

Nanbarae Naam Ontru Kooduvom
Panpura Naam Nantru Paaduvom
Nannarum Nam Marai Naathanaar
Mannil Nara Uruvanathaal

1.Manthaiyil Meaipparkal Thuthanaal
Vinthaiyaana Mozhi Keattathaal
Sinthai Magilnthu Anneramae
Kanthai Pothinththonai Kaanavae

2.Veiyon Varumida Vaan Meeno
Thuiyon Tharuthuda Isai Thaano
Meiyyan Thirumida Aattralo
Aiyyan Pathamida Pottralo

3.Karththathuvam Nirai Paalanae
Kangul Pagal Kakkum Seelanae
Engum Unatholi Vedhanai
Thangum Padiyarul Pothanae

4.Antharamanoor Pugal Devae
Suntharamanoor Magil Koovae
Thanthira Paantha Thalai Meale
Vantheero Mithikka Kaalalae

We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Christian music has long been a powerful source of inspiration, comfort, and encouragement for believers around the world. Rooted in biblical truths and themes, Christian songs offer a unique blend of beautiful melodies and meaningful lyrics that touch the hearts of listeners. In this article, we will explore some of the most uplifting Christian song lyrics that continue to resonate with people, nurturing their faith and bringing hope in challenging times.

   Disclosures

   Follow Us!

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo