பாவி கேள் உன் ஆண்டவர் – Paavi Kael Un Aandavar Lyrics

Deal Score+1
Deal Score+1

பாவி கேள் உன் ஆண்டவர் – Paavi Kael Un Aandavar Lyrics

1. பாவி கேள்! உன் ஆண்டவர்
அறையுண்ட ரட்சகர்,
கேட்கிறார், என் மகனே,
அன்புண்டோ என் பேரிலே?

2. நீக்கினேன் உன் குற்றத்தை,
கட்டினேன் உன் காயத்தை,
தேடிப்பார்த்து ரட்சித்தேன்,
ஒளி வீசப்பண்ணினேன்.

3. தாயின் மிக்க பாசமும்
ஆபத்தாலே குன்றினும்,
குன்றமாட்டாதென்றுமே
ஒப்பில்லா என் நேசமே.

4. எனதன்பின் பெருக்கும்
ஆழம் நீளம் உயரமும்
சொல்லிமுடியாது, பார்!
என்னைப் போன்ற நேசனார்?

5. திவ்விய ரூபம் தரிப்பாய்,
என்னோடரசாளுவாய்!
ஆதலால் சொல், மகனே,
அன்புண்டோ என் பேரிலே?

6. இயேசுவே, என் பக்தியும்
அன்பும் சொற்பமாயினும்,
உம்மையே நான் பற்றினேன்,
அன்பின் ஸ்வாலை ஏற்றுமேன்!

Paavi Kael Un Aandavar Lyrics in English

1.Paavi Kael Un Aandavar
Araiunda Ratchakar
Keatkiraaar En Maganae
Anbundo En Pearilae

2.Neekkinean Un Kuttraththai
Kattinean Un Kaayaththai
Theadi Paarththu Ratchithean
Ozhi Veesa Panninean

3.Thaayin Mikka Paasamum
Aabaththalae Kuntrinum
Kuntramaattathentrumae
Oppilaa En Neasame

4.Enthanbin Perukkum
Aalam Neelam Uyaramum
Sollimudiyaathu Paar
Ennai Pontra Neasanaar

5.Dhivviya Roobam Tharippaai
Enndoru Arasaluvaai
Aathalaal Sol Magnae
Anbundo En Pearilae

6.Yesuvae En Bakthiyum
Anbum Sorpamaayinum
Ummaiyae Naan Pattrinean
Anbin Swalai Yeattrumean

Disclaimer: "The lyrics are the property and copyright of their original owners. The lyrics provided here are for personal and educational purposes only."
We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   Welcome to Christianmedias’ Tamil Christian Song Lyrics. Here, you will find lyrics for many of your favorite songs from today’s top contemporary Christian music artists. Our collection includes Gospel music lyrics, contemporary Christian music lyrics, and black Gospel song lyrics.

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Tamil Christian music inspires and comforts believers globally, blending biblical truths with beautiful melodies and meaningful lyrics. world Tamil christians explores the collections of Tamil Christian song lyrics, Daily Bible verse and worship songs lyrics,new year songs,christmas songs & more.

   Follow Us!

   christian medias ios app
   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo