பிதாவே ஞானம் அன்பினால் – Pithavae Gnanam Anbinaal Lyrics

Deal Score+2
Deal Score+2

பிதாவே ஞானம் அன்பினால் – Pithavae Gnanam Anbinaal Lyrics

1. பிதாவே ஞானம் அன்பினால்
அனைத்தையும் படைத்தீர்;
ஏதேனிலே விவாகத்தால்
ஆண் பெண்ணையும் இணைத்தீர்
அப்பூர்வ ஆசீர்வாதத்தை,
இல்வாழ்க்கையின் நல்லின்பத்தை
இவர்களுக்கும் ஈயும்.

2. கானா ஊர் விருந்தாளியே,
இங்கே ப்ரசன்னமாகும்;
உம்தன் சம்பூரணத்தாலே
குறைவை நிறைவாக்கும்;
இவர்கள் இக இன்பமே
பரத்தின் பாக்கியமாகவே
நீர் மாறும்படி செய்யும்.

3. புனித ஆவி தேவரீர் (மா தூய ஆவி தேவரீர்)
இவர்கள் மேலே ஊதும்;
உம் தூய்மை அன்பினாலும் நீர்
இவர்களைத் தற்காரும்;
எப்பாவத்துக்கும் நீங்கியே,
ஒரே சரீரம் போலவே
இவர்கள் வாழச் செய்யும்.

4. த்ரியேகா நீர் கட்டாவிடில்,
ப்ரயாசம் வீணே ஆகும்;
நீர் ஆசீர்வதிக்காவிடில்
இன்பமும் துன்பமாகும்;
உம்மால் இணைக்கப்பட்டோரை
குன்றாத நேசமுள்ளோரை
யார்தான் பிரிக்கக்கூடும்?

Pithavae Gnanam Anbinaal song lyric in English

1.Pithavae Gnanam Anbinaal
Anaithaiyum Padaitheer
Yeathenil Vivagaththaal
Aan Pennaiyum Inaiththeer
Appoorva Aasirvaathathai
Ilvaazhaikaiyin Nallinbaththai
Evarkalukkum Eeyum

2.Gaana oor virunthaaliyae
Engae Pirasannamaagum
Umthan Sambooranaththalae
Kuraivai Niraivakkum
Evargal ega inbamae
Paraththin bakkiyamagave
Neer Maarumpadi seiyyum

3.Maa Thooya Aavi devareer
Evargal Meale Oothum
Um Thooimai anbinaalum Neer
Evargalai tharkaarum
Eppavaththukkum Neengiyae
Orae sareeram Polavae
Evargal Vaazha seiyum

4.Thiriyeha Neer Kattavidil
Pirayasam veenae aagum
Neer Aasirvathikkavidil
Inbamum Thunbamaagum
Ummal Inaikkapattorai
Kuntratha Neasamullorai
Yaarthaan Pirikka koodum

Disclaimer : " The Lyrics are the property and Copyright of the Original Owners, Lyrics here are For Personal and Educational Purpose only!"
We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   Welcome to Christianmedias’ Tamil Christian Song Lyrics. Here, you will find lyrics for many of your favorite songs from today’s top contemporary Christian music artists. Our collection includes Gospel music lyrics, contemporary Christian music lyrics, and black Gospel song lyrics.

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Tamil Christian music inspires and comforts believers globally, blending biblical truths with beautiful melodies and meaningful lyrics. world Tamil christians explores the collections of Tamil Christian song lyrics, Daily Bible verse and worship songs lyrics,new year songs,christmas songs & more.

   Follow Us!

   christian medias ios app
   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo