தூய்மை பெற நாடு – Thooyimai Pera Naadu Lyrics

தூய்மை பெற நாடு – Thooyimai Pera Naadu Lyrics

1. தூய்மை பெற நாடு; கர்த்தர் பாதமே
நிலைத்தவர் வார்த்தை உட்கொள்ளென்றுமே;
கூடி பக்தரோடு சோர்ந்தோர் தாங்குவாய்,
யாவிலுமே தெய்வ தயை நாடுவாய்.

2. தூய்மை பெற நாடு; லோகத்தில் கோஷ்டத்தில்
தனித்திரு நாளும் அவர் பாதத்தில்
யேசுவைப் போலாவாய், நோக்கின் அவரை
பார்ப்போர் உன்னில் காண்பார் அவர் சாயலை.

3. தூய்மை பெற நாடு; கர்த்தர் நடத்த,
என்ன நேரிட்டாலும், அவர்பின் செல்ல;
இன்பம் துன்பம் நேர்ந்தும் விடாய் அவரை,
நோக்கியவர் வாக்கில் வைப்பாய் நம்பிக்கை.

4. தூய்மை பெற நாடு; ஆத்மா அமர்ந்து,
சிந்தை செய்கை யாவும் அவர்க்குட்பட்டு,
அன்பின் ஜீவ ஊற்றைச் சேர்ந்து ருசிக்க,
முற்றும் தூய்மையாவாய் விண்ணில் வசிக்க.

Thooyimai Pera Naadu Lyrics in English

1.Thooyimai Pera Naadu karthar Paathamae
Nilaithavar Vaarththai Utkolllentrumae
Koodi Baktharodu Sornthor Thaanguvaai
Yaavilumae Deiva Thayai Naaduvaai

2.Thooyimai Pera Naadu Logaththil Kostaththil
Thanithiru Naalum Avar Paathaththil
Yesuvai Polaavaai Nokkin Avarai
Paarppor Unnil Kaanbaar Avar Saayalai

3.Thooyimai Pera Naadu karththar Nadaththa
Enna Nearittaalum Avarpin Sella
Inbam Thunbam Nearnthum Vidaai Avarai
Nokkiyavar Vaakkil Vaipaai Nambikkai

4.Thooyimai Pera Naadu Aathmaa Amarnthu
Sinthai Seigai Yaavum Avarkutpattu
Anbin Jeeva Oottrai Searnthu Rusikka
Muttrum Thooimaiyaavaai Vinnil Vasikka

1 Comment

   Leave a reply

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Christian music has long been a powerful source of inspiration, comfort, and encouragement for believers around the world. Rooted in biblical truths and themes, Christian songs offer a unique blend of beautiful melodies and meaningful lyrics that touch the hearts of listeners. In this article, we will explore some of the most uplifting Christian song lyrics that continue to resonate with people, nurturing their faith and bringing hope in challenging times.

   Disclosures

   Follow Us!

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo