துதிக்கிறோம் உம்மை வல்ல – Thuthikirom Ummai Valla pithavae

துதிக்கிறோம் உம்மை வல்ல – Thuthikirom Ummai Valla pithavae

1. துதிக்கிறோம் உம்மை – வல்ல பிதாவே
துத்தியம் செய்வோம் – உம்மை மா அரசே
தோத்ரம் உம் மாட்சிமைக்கே – பரனே
துந்துமி மாட்சிமைக்கே – பிதாவே.

2. சுதனே யிரங்கும் – புவியோர் கடனைச்
சுமந்ததைத் தீர்த்த – தூயசெம்மறியே,
சுத்தா ஜெபங்கேளும் – பரன்வலத்
தோழா ஜெபங்கேளும் – கிறிஸ்தே.

3. நித்ய பிதாவின் – மகிமையில் நீரே
நிமலாவியினோ – டாளுகிறீரே,
நிதமேகார்ச்சனையே – உன்னத
நேயருக் கர்ச்சனையே – ஆமென்.

Thuthikirom Ummai Valla pithavae Lyrics in English 

1.Thuthikirom Ummai Valla pithavae
Thuthiyam Seivom Ummai Maa Arasae
Thothram Um Maatchimaikae Paranae
Thunthumi Maatchimaikae – Pithavae

2. Suthanae Erangum Puviyoor kadanai
Sumanthathai Theertha Thooya semmariyae
Suththa Jebankealum – paranvala
Thozha Jebankealum – Kiristhae

3. Nithya pithaavin Magimaiyil Neerae
Naimalaaviyino -dalugireerae
Nithamae kaarchanaiyae Unnatha
Neayaruku Karchanaiyae – Amen.

Disclaimer : " The Lyrics are the property and Copyright of the Original Owners, Lyrics here are For Personal and Educational Purpose only! Thanks."
We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Christian music has long been a powerful source of inspiration, comfort, and encouragement for believers around the world. Rooted in biblical truths and themes, Christian songs offer a unique blend of beautiful melodies and meaningful lyrics that touch the hearts of listeners. In this article, we will explore some of the most uplifting Christian song lyrics that continue to resonate with people, nurturing their faith and bringing hope in challenging times.

   Disclosures

   Follow Us!

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo