உம் கிருபை என் சுவாசமே – Um Kirubai En Swasamae

Deal Score+6
Deal Score+6

உம் கிருபை என் சுவாசமே – Um Kirubai En Swasamae

உம் கிருபை -3
என் சுவாசமே

1.என்னில் சுவாசத்தை வைத்ததும் கிருபையல்லவா
என்னில் ஜீவனை தந்ததும் கிருபையல்லவா

உம் கிருபையில்லையேல் என்னில் சுவாசம் இல்லை
உம் கிருபையில்லையேல் என்னில் ஜீவன் இல்லை

உம் கிருபை -3
என் சுவாசமே

2.என்னை வாழ வைத்ததும் கிருபையல்லவா
என்னை ஊழியனாய் மாற்றியதும் கிருபையல்லவா

உம் கிருபையில்லையேல் எனக்கு வாழ்க்கையில்லை
உம் கிருபையில்லையேல் எனக்கு ஊழியம் இல்லை

உம் கிருபை -3
என் சுவாசமே

Um Kirubai En Swasamae song lyrics in English

Um Kirubai -3 En Swasamae

1.Ennil Swasaththai vaiththathum kirubaiyallava
Ennil Jeevanai Thanthathum Kirubaiyallava

Um Kirubaiyillaiyael ennil swasam illai
Um Kirubaiyillaiyael ennil jeevan illai

Um Kirubai -3 En Swasamae

2.Ennai Vaazha Vaithathum Kirubaiyallava
Ennai Oozhiyanaai Maattriyathum irubaiyallava

Um Kirubaiyillaiyael ennil swasam illai
Um Kirubaiyillaiyael ennil jeevan illai

Um Kirubai -3 En Swasamae

Disclaimer: "The lyrics are the property and copyright of their original owners. The lyrics provided here are for personal and educational purposes only."

   Welcome to Christianmedias’ Tamil Christian Song Lyrics. Here, you will find lyrics for many of your favorite songs from today’s top contemporary Christian music artists. Our collection includes Gospel music lyrics, contemporary Christian music lyrics, and black Gospel song lyrics.

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Tamil Christian music inspires and comforts believers globally, blending biblical truths with beautiful melodies and meaningful lyrics. world Tamil christians explores the collections of Tamil Christian song lyrics, Daily Bible verse and worship songs lyrics,new year songs,christmas songs & more.

   Follow Us!

   christian medias ios app
   error: Download our Apps and copy the Lyrics ! Thanks
   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo