வாரும் எமது வறுமை நீக்க – Vaarum Emadhu Varumai

வாரும் எமது வறுமை நீக்க – Vaarum Emadhu Varumai

வாரும், எமது வறுமை நீக்க வாரும், தேவனே!
மழைதாரும், ஜீவனே.

சரணங்கள்

1.பாரில் மிகுக்கும் வருத்தத்தாலே
பாடும் நீண்டதே – வெகு கெடும் நீண்டதே.

2. நட்ட பயிர்கள் மழை இல்லாமல்
பட்டுப்போச்சுதே-மிகக் கஷ்டம் ஆச்சுதே.

3. பச்சை மரங்கள் கனிகள் இன்றிப்
பாறிப்போச்சுதே- அன்னம் பாறல் ஆச்சுதே.

4. தரணி யாவும் வெம்மையாலே
ததும்புதே, ஐயா- நரர் தயங்கிறோம் மெய்யாய்.

5. கருணையுள்ள நாதனே, இத்
தருணம் வாருமே – எங்கள் தயங்கல் தீருமே.

Vaarum Emadhu Varumai song lyrics in english 

Vaarum Emadhu Varumai Neekka Vaarum Devanae
Mazhai Thaarum Jeevanae

1.Paaril Migukkum Varuththaalae
Paadum Neendatahe Vegu Keadum Neendathae

2.Natta Payirkal Mazhai Illamal
Pattu Potchuthae Miga Kastam Aachuthae

3.Patchai Marangal Kanigal Intri
Paaripochuthae Annam Paaral Aachuthae

4.Tharani Yaavum Vemmaiyaalae
Thathumbuthae Aiyya Narar Thayankirom Meiyaai

5.Karunaiyulla Naathanae Ith
Tharunam Vaarumae Engal Thayangal Theerumae

Disclaimer : " The Lyrics are the property and Copyright of the Original Owners, Lyrics here are For Personal and Educational Purpose only! Thanks."
1 Comment

   Leave a reply

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Christian music has long been a powerful source of inspiration, comfort, and encouragement for believers around the world. Rooted in biblical truths and themes, Christian songs offer a unique blend of beautiful melodies and meaningful lyrics that touch the hearts of listeners. In this article, we will explore some of the most uplifting Christian song lyrics that continue to resonate with people, nurturing their faith and bringing hope in challenging times.

   Disclosures

   Follow Us!

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo