விடுதலை விடுதலை – Viduthalai Viduthalai Lyrics

விடுதலை விடுதலை – Viduthalai Viduthalai song Lyrics

விடுதலை விடுதலை விடுதலை எனக்கு
விடுதலை விடுதலை விடுதலை

1. நோயிலிருந்து விடுதலை
பேயிலிருந்து விடுதலை

2. பாவத்திலிருந்து விடுதலை
சாபத்திலிருந்து விடுதலை

3. ஆவியினால் விடுதலை
இரத்தத்தினால் விடுதலை

4. வார்த்தையினால் விடுதலை
துதியினாலே விடுதலை

5. கவலையிலிருந்து விடுதலை
கண்ணரிலிருந்து விடுதலை

Viduthalai Viduthalai song Lyrics in English

Viduthalai Viduthalai Viduthalai Enakku
Viduthalai Viduthalai Viduthalai

1.Noyilirunthu Viduthalai
Peayilirunthu Viduthalai

2.Paavaththilirunthu Viduthalai
Saabaththilirunthu Viduthalai

3.Aaviyinaal Viduthalai
Raththathinaal Viduthalai

4.Vaarththaiyinaal Viduthalai
Thuthiyinaalae Viduthalai

5.Kavalaiyilirunthu Viduthalai
Kanneerilirunthu Viduthalai

We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Christian music has long been a powerful source of inspiration, comfort, and encouragement for believers around the world. Rooted in biblical truths and themes, Christian songs offer a unique blend of beautiful melodies and meaningful lyrics that touch the hearts of listeners. In this article, we will explore some of the most uplifting Christian song lyrics that continue to resonate with people, nurturing their faith and bringing hope in challenging times.

   Disclosures

   Follow Us!

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo